Monitor Prawniczy 2016/02

 • Aktualności
  • Publiczne udostępnianie
  • Dane osobowe
  • Wpis do rejestru klauzul abuzywnych
  • Dziedziczenie udziału spadkowego przypadającego z ustawy przez zstępnych wydziedziczonego
  • Legalność uchwały o odwołaniu z funkcji członka zarządu - reprezentacja sp. z o.o. przed sądem
  • Charakter roszczenia o zwrot środków utrzymania lub wychowania
 • Artykuły
  • Skarga na przewlekłość postępowania sądowego w świetle orzecznictwa sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw człowieka
  • Oddłużenie upadłego konsumenta a brak zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
  • Zażalenie na uchylenie przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
  • Nowelizacja przepisów o formie czynności prawnych
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza zawodowych pełnomocników procesowych w świetle orzecznictwa sądów polskich
  • Nieruchomość ziemska o charakterze rolniczym w świetle dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
  • Umorzenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak zdolności sądowej dłużnika a opłata egzekucyjna