Monitor Prawniczy 2016/05

 • Aktualności
  • Prawo właściwe
  • Jurysdykcja w sprawach umów zawieranych z konsumentami
  • Ograniczenie swobody przepływu towarów
  • Uzupełnienie a sprostowanie aktu stanu cywilnego
  • Środki na wykonanie wyroku sądu
  • Wydatki na postępowanie arbitrażowe jako koszty podatkowe
  • Opodatkowanie przekazania nieruchomości wspólnikowi przez spółkę
 • Artykuły
  • Obrońca z urzędu w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego
  • Nowelizacja Prawa autorskiego z 11.9.2015 r.
  • Umowa jako instrument alokacji ryzyka. Zarządzanie ryzykiem na przykładzie umów zawieranych w amerykańskim przemyśle filmowym
  • Prokura łączna "mieszana"
  • Kilka uwag o nowej definicji dokumentu i formie dokumentowej
  • Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji pracowników prywatyzowanego przedsiębiorstwa