Monitor Prawniczy 2016/06

 • Aktualności
  • Zakres odpowiedzialności inwestora w stosunku do podwykonawcy
  • Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego albo prokuratora a bieg terminu przedawnienia
  • Pojęcie "osoby pozostającej we wspólnym pożyciu" na gruncie prawa karnego
  • Ochrona oznaczeń geograficznych
  • Jurysdykcja szczególna
  • Koncesja
 • Artykuły
  • Wynagrodzenie kuratora ustanowionego z urzędu
  • Zawieszenie postępowania w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego dotyczącego gier na automatach w oczekiwaniu na wykładnię prawa unijnego
  • Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. - cz. I
  • "Odpowiednie" stosowanie znowelizowanych przepisów Części ogólnej Kodeksu karnego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego
  • Nowelizacja ustawy o listach zastawnych - wybrane zagadnienia
  • Pozostawienie pisma w aktach ze skutkiem doręczenia w stosunku do przedsiębiorcy - osoby fizycznej
  • Konfigurator jako multimedialne narzędzie twórczości