Monitor Prawniczy 2016/10

 • Aktualności
  • Prawo własności a kształtowanie polityki przestrzennej gminy
  • Prawo pacjenta do dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej
  • Zakaz prania pieniędzy przez instytucje płatnicze
  • Usługi łączności elektronicznej
  • Naruszenie prawa własności intelektualnej
 • Artykuły
  • Zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnej służebności
  • Wykorzystanie dowodów pozyskanych za granicą w europejskiej przestrzeni prawnej. Perspektywa włoskiego procesu karnego
  • Instytucja zastrzeżeń do protokołu - art. 162 KPC - praktyczne aspekty
  • Kilka słów o nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 11.3.2016 r.
  • Mikronawigacja przy wykorzystaniu beaconów
  • Krajobraz po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie programu Bezpiecznej Przystani