Monitor Prawniczy 2016/12

 • Aktualności
  • Pokrycie przez ubezpieczyciela sprawcy kosztów leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego w prywatnych placówkach
  • Podstawa prawna kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem gry
  • Obowiązek przekazania informacji organom podatkowym
  • Łączenie rodzin
  • Prawo konsumenta do skutecznej ochrony
 • Artykuły
  • Praktyczne aspekty sporządzania i przekazywania za granicę wniosków sądów polskich o udzielenie pomocy prawnej w sprawach cywilnych - cz. I
  • Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi oraz prawami udziałowymi w spółkach po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
  • Charakter prawny instytucji wyzysku
  • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu w chmurze obliczeniowej
  • Egzekucja alimentów na rzecz dziecka od zobowiązanego przebywającego na terenie USA na przykładzie stanu Illinois oraz New York
  • Dochodzenie należności z weksla gwarancyjnego