Monitor Prawniczy 2016/23

 • Aktualności
  • Wniosek o obniżenie opłat egzekucyjnych
  • Darowany weksel a podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Zasiłek w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny
  • Przetwarzanie danych osobowych
  • Jurysdykcja
  • Azyl
 • Artykuły
  • Uzyskanie oraz utrzymanie w mocy prawa ochronnego na znak towarowy (zagadnienia wybrane)
  • Nowe zasady transferu danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności
  • O skutkach stwierdzenia bezpodstawności hospitalizacji psychiatrycznej
  • W kwestii dopuszczalności nadania klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką (art. 788 par. 1 KPC)
  • Małżeńskie ustroje majątkowe a ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków (cz. I)
  • Sytuacja prawna konsumenta w kinie
  • "Nieuregulowane" umowy o świadczenie usług na gruncie art. 750 KC