Monitor Prawniczy 2018/03

 • Aktualności
  • Zadośćuczynienie za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich - podstawa prawna
  • Opłata komornicza w razie upadłości dłużnika
  • Zdolność procesowa w sprawie o rozwód
  • Błędne pouczenie przez organ o środkach zaskarżenia
  • Wygaszenie trwałego zarządu
  • Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych w sprawach oświatowych
  • Omyłka w numerze działki w decyzji
  • Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem
  • Wyroby medyczne
  • Odpowiedzialność członka zarządu
 • Artykuły
  • Ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy kredytu hipotecznego
  • Odpowiedzialność cywilna podmiotów prasowych za naruszenie dóbr osobistych spowodowane opublikowaniem materiału prasowego - uwagi na temat arat. 38 ust. 1 PrPras
  • Agresja w ruchu drogowym i jej karno-materialna ocena. Zagadnienia wybrane
  • Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela a zasądzenie na rzecz dłużnika kosztów obrony przed egzekucją
  • Uprawnienia procesowe gminy wezwanej do udziału w sprawie o opróżnienie lokalu
  • Nowe zasady zaliczania nakładów w toku postępowania aktualizacyjnego
  • Między dominium a imperium - o podstawie odpowiedzialności szpitala psychiatrycznego
  • Wybrane zagadnienia związane z obowiązkiem prowadzenia rejestru czynności przetwarzania
  • Orzecznictwo w sprawach pomocy publicznej i środków europejskich