Monitor Prawniczy 2018/07

 • Aktualności
  • Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku po terminie
  • Wniosek o przywrócenie terminu w związku ze zwolnieniem lekarskim profesjonalnego pełnomocnika
  • Zobowiązanie do świadczenia na rzecz osoby trzeciej w umowie darowizny
  • Przejście zezwolenia na prowadzenie apteki w drodze sukcesji uniwersalnej a zakaz koncentracji aptek
  • Opłata miejscowa
  • Odmowa udostępnienia informacji dotyczących sposobów kontroli pracowników przez ZUS
  • Opodatkowanie sprzedaży kryptowalut
  • Ochrona jakości otaczającego powietrza
  • Warunki przyznania azylu
  • Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych
 • Artykuły
  • Obowiązek alimentacyjny przy pieczy naprzemiennej
  • Uprawnienia dzierżawców nieruchomości rolnych w najnowszym orzecznictwie
  • Administracyjnoprawne ograniczenia w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi
  • Zmiana postanowienia o zarządzeniu powrotu dziecka wydanego na podstawie przepisów Konwencji haskiej
  • Działanie w obronie uzasadnionego interesu społecznego jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego
  • O uprawnieniu spadkobiercy strony do udziału w postępowaniu cywilnym
  • Roszczenie względem członków zarządu spółki z o.o. w orzecznictwie Sądu Najwyższego - uwagi praktyczne o formułowaniu żądań pozwu