Monitor Prawniczy 2018/13

 • Aktualności
  • Służebność przesyłu a nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe własności urządzeń przesyłowych
  • Konsekwencje uchybienia terminu na rozpatrzenia reklamacji przez instytucję finansową
  • Właściciel nieruchomości ma obowiązek poinformować o nowej wysokości opłaty rocznej wszystkich współużytkowników wieczystych
  • Bankowy tytuł egzekucyjny
  • Odszkodowanie za naprawę auta od ubezpieczyciela sprawcy szkody
  • Wydatki na obsługę prawną nie mogą być zaliczone do kosztów egzekukcji
  • Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności
  • Pojęcie "lot łączony"
  • Ochrona uzupełniająca
 • Artykuły
  • Czynności niecierpiące zwłoki podejmowane w czasie trwania sporu o właściwość między organami administracji publicznej
  • Zawinione zachowanie niezidentyfikowanej osoby trzeciej jako okoliczność egzoneracyjna
  • Ustawa z 6.3.2018 r. - Prawo przedsiębiorców - analiza i ocena najważniejszych przepisów
  • Egzekucja obowiązków określonych w art. 28 KKW ze szczególnym uwzględnieniem grzywien orzekanych wobec małżonków w postępowaniu karnym oraz cywilnym (cz. 2)
  • Dopuszczalność uchylenia się przez wspólnika spółki handlowej od skutków oświadczenia woli złożonego tej spółce

Monitor Prawniczy - cały wykaz