Monitor Prawniczy 2019/02

 • Artykuły
  • Inwigilacja, dostępność, blockchain i sztuczna inteligencja: pytania o kierunki rozwoju prawa nowych technologii w erze rewolucji internetowej
  • Przyszłość prawa deliktów
  • Śpieszmy się kochać spółki bo tak szybko odchodzą – kilka refleksji o regulacji spółki przyszłości
  • e-Sąd przyszłości
  • Jawność – tajność. Dokąd zmierzają relacje obywatela z władzą
  • Polskie prawo karne w następnej dekadzie
  • W poszukiwaniu większej skuteczności – najważniejsze wyzwania dla prawa konkurencji w erze globalizacji i rozwoju nowych technologii
  • Czy jest w Polsce kryzys arbitrażu handlowego?
  • Prawo spadkowe (w) przyszłości. Perspektywy rozwoju prawa spadkowego
  • Jeśli nie Rembrandt, to co? Perspektywy rozwoju prawa autorskiego w najbliższych kilkunastu latach
  • Regulacje prawne drugiej dekady XXI wieku – dokąd zmierzamy? Czy zastąpi nas inżynieria prawa?

Monitor Prawniczy - cały wykaz