Monitor Prawniczy 2019/06

 • Aktualności
  • Rozliczenia między małżonkami w zakresie kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką
  • Uśrednione odszkodowanie z OC w razie samodzielnej naprawy auta
  • Wymóg zgody sądu na zakup nieruchomości dla małoletniego dziecka
  • Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela za najem auta zastępczego
  • Mienie spółek wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego
  • Dobra wiara przedsiębiorstwa państwowego, które nabyło własność urządzeń przesyłowych z mocy ustawy
  • Nieaktualność sporów dotyczących użytkowania wieczystego
  • Ocena dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej
  • Europejskie poświadczenie spadkowe
  • Jurysdykcja
  • Działalność związana z emisją pieniądza elektronicznego
 • Artykuły
  • Kaucja gwarancyjna a postępowanie sanacyjne kaucjodawcy
  • Karnoprawna ochrona zaległych świadczeń alimentacyjnych po ustaniu obowiązku alimentacyjnego
  • Monitoring wizyjny w zakładzie pracy w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
  • Konwersja akcji
  • Wątpliwości w sprawie konstytucyjności art. 57 ust. 1 pkt 1 Prawa energetycznego
  • Czerwony kolor podeszwy szpilek jako znak towarowy Christian Louboutin

Monitor Prawniczy - cały wykaz