Monitor Prawniczy 2019/12

 • Aktualności
  • Skutki wyburzenia lokalu dla udziałów w nieruchomości wspólnej
  • Nieprzedawnialne roszczenie o wykup gruntu
  • Zła wiara przedsiębiorstwa przesyłowego
  • Akty prezydenta RP zawiadamiające sędziów SN o dacie przejścia w stan spoczynku podlegają zaskarżeniu
  • Dostęp do zawodu adwokata
  • Właściwość sądu
  • Usługi płatnicze
 • Artykuły
  • Najem instytucjonalny z dojściem do własności (część I)
  • Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa według dyrektywy 2016/943 i jej implementacja do krajowych porządków prawnych na przykładzie Niemiec i Polski
  • Domniemanie pokrzywdzenia w polskim procesie karnym
  • Charakter prawny umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  • Nieodpłatne działanie ratownika medycznego a szczególny obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo
  • Realizacja obowiązku ochrony środowiska w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorstwa

Monitor Prawniczy - cały wykaz