Monitor Prawniczy 2019/15

 • Aktualności
  • Dopuszczalność odmowy świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy
  • Prokurator jako pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa
  • Sprzedaż nieruchomości położonej na terenie parku narodowego
  • Podstawa wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy
  • Podanie numeru rejestracyjnego pojazdu przy wnoszeniu opłaty w parkomacie
  • Wzajemne poręczenia w grupie kapitałowej jako nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu
  • Obowiązek udostępnienia wykazów sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa
  • Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w trakcie roku podatkowego
 • Artykuły
  • Nowe mechanizmy prawne mające umożliwiać gminom racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
  • Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Część 1 – Klauzula generalna
  • Zaliczka dywidendowa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – część 1. Wypłata zaliczki a sprawozdawczość finansowa za poprzedni rok obrotowy
  • Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą spółki akcyjnej – dozwolony zakres modyfikacji kodeksowej zasady określonej w art. 391 § 1 zd. 1 KSH
  • Przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie
  • Następstwo procesowe w razie podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie

Monitor Prawniczy - cały wykaz