Monitor Prawniczy 2019/20

 • Aktualności
  • 25-latek jako uprawniony do pobierania renty rodzinnej na ostatnim roku studiów podyplomowych
  • Kara za opóźnienie kontroli w postępowaniu antymonopolowym
  • Sądowa kontrola uchwał zebrań grup członkowskich spółdzielni
  • Publikacja dokumentów zaklasyfikowanych jako zastrzeżone
  • Dostęp do płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA
 • Artykuły
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (część II – Organizacja postępowania; Rozprawa)
  • Jeszcze o pożyczce udzielonej przez wspólnika spółce kapitałowej w kontekście stanu nadmiernego zadłużenia spółki
  • Opinia instytutu naukowego lub instytutu naukowo-badawczego w administracyjnym postępowaniu dowodowym
  • Rola i status ławnika na tle ostatnich zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • Zbieg postępowań administracyjnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
  • Dopuszczalność apelacji od postanowienia rozstrzygającego co do istoty w sprawie o wpis w księdze wieczystej wydanego przez asesora sądowego w sądzie rejonowym

Monitor Prawniczy - cały wykaz