Monitor Prawniczy 2019/22

 • Aktualności
  • Skład SN rozpoznający skargę nadzwyczajną w sprawie, w której została oddalona kasacja
  • Skład sądu w sprawie o odszkodowanie „uzupełniające” przysługujące pracownikowi z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę
  • Koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
  • Status artysty a ubezpieczenie społeczne twórców
  • Opodatkowanie goodwill przy umowie sprzedaży przedsiębiorstwa
  • Podważenie istnienia długu uzasadnia powództwo przeciw-egzekucyjne
  • „Kredyt frankowy”
  • Usługi hostingowe
  • Zamówienie typu in-house
 • Artykuły
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (część III – Postępowanie uproszczone; Postępowanie nieprocesowe; Postępowanie zabezpieczające; Postępowanie egzekucyjne)
  • Zagadnienia międzyczasowe terminów zawitych i terminów trwania stosunku prawnego
  • Sprzeczność z ustawą karną jako przyczyna nieważności czynności prawnej
  • Legitymacja czynna osób fizycznych i prawnych w sprawach o naruszenie prawa do tożsamości narodowej. Przegląd orzecznictwa polskiego z uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • Niedozwolony mechanizm ustalania przez bank kursu waluty
  • Polskie przepisy o ochronie danych osobowych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2019

Monitor Prawniczy - cały wykaz