Monitor Prawniczy 2019/24

 • Aktualności
  • Wątpliwości związane z powołaniem sędziego orzekającego w Sądzie Najwyższym
  • Brak podstaw do transkrypcji aktu urodzenia dziecka pochodzącego z jednopłciowego związku
  • Legalność zabezpieczenia wierzytelności za pomocą weksla własnego in blanco
  • Izba Dyscyplinarna SN
  • Przejazd pociągiem bez biletu
 • Artykuły
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (Część IV – Dowody; Postępowanie dowodowe
  • Nadzór nad egzekucją z nieruchomości w praktyce sądowej
  • E-kontrole jako narzędzie rozwoju stref płatnego parkowania w miastach na prawach powiatu. Szanse i problemy
  • Postępowanie zabezpieczające w sprawach rozwodowych
  • Zawiadomienie pokrzywdzonego o rozprawie głównej lub posiedzeniu wyrokowym w świetle art. 337a § 1 KPK

Monitor Prawniczy - cały wykaz