Monitor Prawniczy 2020/02

 • Aktualności
  • Dopuszczalność skargi na przewlekłość w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności
  • Syndyk nie może żądać od członków SKOK-ów pokrycia straty bilansowej
  • Legalność przetwarzania danych osobowych
  • Łączenie rodziny uchodźcy
  • Wyłączna jurysdykcja
 • Artykuły
  • Apelacja i zażalenie w świetle nowelizacji KPK
  • Sprostowanie orzeczenia w postępowaniu cywilnym – uwagi de lege lata
  • Prawo opcji oraz konstrukcje na nim oparte jako ograniczenia zbywalności udziałów (akcji)
  • Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – część II
  • Eliminacja abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego

Monitor Prawniczy - cały wykaz