Monitor Prawniczy 2020/03

 • Aktualności
  • Majątek wspólny upadłego konsumenta i jego małżonka wchodzi do masy upadłości
  • Koszty sądowe w postępowaniach dotyczących zawinionego naruszenia praw pacjenta
  • Sądowe skasowanie weksla przez przekreślenie, przed zakończeniem postępowania, nie powoduje utraty jego mocy
  • Wynagrodzenie za korzystanie ze służebności przesyłu
  • Sąd Najwyższy jest uprawniony do badania niezależności Krajowej Rady Sądownictwa
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za szkodę wyrządzoną na skutek niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  • Oprocentowanie nadpłaty podatku powstałej na skutek stwierdzenia sprzeczności prawa krajowego z prawem unijnym
  • Egzekucja długów jednego z małżonków z nadpłaty podatku wynikającej ze wspólnego opodatkowania dochodów
  • Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego
  • Naruszenie umowy licencyjnej
  • Sposób określenia RRSO w kredycie konsumenckim
 • Artykuły
  • Publiczne oferowanie papierosów wartościowych
  • Konsumenckie prawo odstąpienia od umów o świadczenie usług maklerskich
  • Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – część III
  • Skutki niepominięcia spóźnionego dowodu
  • Zasiedzenie służebności a roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości
  • Uzyskanie w trakcie postępowania cywilnego innego niż orzeczenie sądu tytułu egzekucyjnego
  • Dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej wobec osoby znajdującej się w upadłości

Monitor Prawniczy - cały wykaz