Monitor Prawniczy 2020/09

 • Aktualności
  • Naruszenie przepisów o relokacji migrantów
  • Zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
  • Publiczne udostępnianie
 • Artykuły
  • Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na postępowanie cywilne
  • Progowe obowiązki notyfikacyjne
  • Zasada ogólna oceny urzędów administracyjnych i ich pracowników – analiza krytyczna
  • Nieautoryzowane transakcje płatnicze
  • Przejmowanie przez Skarb Państwa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z KRS
  • Naruszenie dóbr osobistych w utworze artystycznym
  • Nasciturus jako rzeczywisty spadkobierca

Monitor Prawniczy - cały wykaz