Monitor Prawniczy 2020/10

 • Aktualności
  • Prawa wynikające ze znaku towarowego
  • Obowiązek udzielenia konsumentowi informacji o podwyżce cen
  • Pojęcie „konsumenta” a wspólnota mieszkaniowa
 • Artykuły
  • Nowy model udziału w zgromadzeniach właścicielskich spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  • Stosowanie klauzuli rebus sic stantibus w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2
  • Wzór użytkowy po noweli do ustawy – Prawo własności przemysłowej z 16.10.2019 r.
  • Uwagi o zmianach w konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych wprowadzonych dyrektywą 2019/2161
  • Dowód z przesłuchania strony w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych – rozważania na tle umowy dowodowej
  • Skutki śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego

Monitor Prawniczy - cały wykaz