Monitor Prawniczy 2020/12

 • Aktualności
  • Rozbieżności w wykładni dotyczące wniosku o wznowienie postępowania
  • Doręczenie korespondencji przedsiębiorcy do rąk jego pracownika
  • Milczenie podmiotu, do którego wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej jako bezczynność
  • Rozróżnienie pomiędzy syndykiem a upadłym w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • Rozwiedziony rodzic jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości
  • Zakaz reklamy apteki
  • Zagrożenie upadłością podstawą wstrzymania wykonania decyzji
  • Jurysdykcja w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych
  • Lokalizacja elektrowni wiatrowych
  • Opłaty za przewóz lotniczy
 • Artykuły
  • Wpływ ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 na terminy w prawie cywilnym
  • Ocena kształtującej się linii orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie ustalania w sprawach działowych wartości nieruchomości obciążonej hipoteką
  • Nowe technologie w sądach na przykładzie wideokonferencji i składania pism procesowych i doręczeń elektronicznych w dobie pandemii COVID-19
  • Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki kapitałowej w prawie polskim oraz w porządkach prawnych wybranych państw europejskich
  • Pełnomocnictwo do zawierania w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umowy z członkiem zarządu

Monitor Prawniczy - cały wykaz