NormaBHP.pl 2015/05

 • Temat numeru
  • Bezpieczna eksploatacja w zakładzie pralniczym (4)
   Jak identyfikować zagrożenia - Najlepszym sposobem ochrony przed zagrożeniami występującymi w zakładach pralniczych jest dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego pralni, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem
 • Wywiad
  • Bhp to również ekonomia - rozmowa z Anetą Mostowiec, rzecznikiem prasowym Spółdzielczej Mleczarni Spomlek (10)
   Dzisiaj bhp to nie tylko zdrowie pracownika, ale również ekonomia. Zależy nam na poprawie warunków pracy, bo ten fakt niesie za sobą korzyści finansowe, np. niższe składki ZUS czy niewielki odsetek absencji w pracy pracowników.
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Jak szkolić z ochrony przeciwpożarowej (12)
   Problematyka bezpieczeństwa pożarowego jest wskazywana wśród tematów szkoleń w ramowych programach zarówno szkolenia wstępnego ogólnego, jak i okresowych. Zagadnienia z tej problematyki powinny być uwzględniane w szczegółowych programach szkoleń.
  • Co musi zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (13)
   Stworzenie planu ewakuacji jest obowiązkiem właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów bądź ich części. Zadaniem tych osób jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na jak najwyższym poziomie.
 • Warunki pracy
  • Nowoczesne narzędzia IT zwiększają efektywność produkcji (14)
   Automatyzacja procesów produkcyjnych obejmuje praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu. Duże powodzenie tego typu projektów wynika między innymi z możliwych do osiągnięcia oszczędności będących skutkiem zautomatyzowania produkcji.
 • Rozwój osobisty/szkolenie
  • Można szkolić z zasad ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu (16)
   Kleszcze, które mogą być nosicielami bakterii i wirusów powodujących groźne choroby, z roku na rok powiększają terytoria swojego występowania. Dlatego ważne jest, aby pracodawca wiedział, jak ochronić pracowników wykonujących pracę w miejscach potencjalnego występowania kleszczy, i przeszkolił z tych zagadnień w czasie szkolenia bhp.
  • Coaching metodą doskonalenia osób odpowiedzialnych za bhp (19)
   Zadania realizowane w ramach strategii personalnej nie mogą być oderwane od strategii organizacji. Dlatego oddziaływania coachingowe powinny wynikać ze strategii firmy oraz strategii personalnej i rozwoju.
 • Aspekty prawne bhp
  • Kto odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp w zakładzie pracy (20)
   Sporo wątpliwości wywołuje kwestia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp w zakładzie pracy. Do odpowiedzialności za brak przestrzegania przepisów bhp może być pociągnięty przede wszystkim pracodawca. Ale nie tylko.
  • Chorobę zawodową można rozpoznać również po zakończeniu pracy (22)
   Orzeczenie lekarskie stanowi jedyny wiarygodny środek dowodowy służący stwierdzeniu choroby zawodowej, jeśli nie budzi wątpliwości w świetle pozostałych dowodów - orzekł NSA.
  • Wypadek w drodze z imprezy firmowej to wypadek przy pracy (24)
   Wypadek, któremu uległa osoba prowadząca działalność gospodarczą, udając się do miejsca zakwaterowania zapewnionego przez organizatora spotkania biznesowego po zakończeniu biesiady, w czasie której omawiano sprawy współpracy gospodarczej, jest wypadkiem przy pracy podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.
 • Na każdy temat
  • Bezpieczeństwo ponad podziałami (26)
   Każdego roku na polskich budowach dochodzi do około 100 wypadków śmiertelnych, a to oznacza, że średnio co 4 dni ginie człowiek. Żeby temu zapobiegać, już od 2010 roku największe spółki budowlane w kraju działają wspólnie w ramach utworzonego stowarzyszenia "Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie".
  • Jak chronić słuch uczestników imprez masowych (28)
   Muzyka grana podczas koncertów i festiwali może być znacznie głośniejsza nip 85 decybeli. Jest to poziom hałasu, który może uszkodzić słuch. Dlatego organizatorzy głośnych koncertów rockowych coraz częściej podejmują współpracę z producentami wkładek do uszu, które zapewniają uczestnikom odpowiedni poziom ochrony słuchu.
 • Dobre praktyki
  • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie: mniej stresu w pracy (29)
   Mniej zwolnień chorobowych, więcej osób zainteresowanych udziałem w kolejnych szkoleniach i warsztatach dotyczących radzenia sobie ze stresem, zgłaszaniem problemów i współdziałaniem z kierownictwem - to efekt projektu "Profilaktyka stresu u funkcjonariuszy i pracowników jednostek OISW w Koszalinie".
  • Pfizer w Polsce: dbamy o bezpieczeństwo pracowników (31)
   Trening kierowców z zakresu bezpiecznej jazdy, wymiana urządzeń GPS w samochodach firmowych oraz umieszczenie w nich kart ratowniczych bhp wdrażanych w firmie Pfizer w Polsce.
 • Pierwsza pomoc
  • Jak udzielać pierwszej pomocy przy porażeniach prądem (34)
   Zanim zaczniemy udzielać pierwszej pomocy osobie porażonej, trzeba najpierw "odłączyć" ją od prądu. W tym celu należy wyłączyć wyłączniki lub bezpieczniki sieciowe albo przewody zasilające (np. przewody zasilające komputer).