NormaBHP.pl 2015/06


 • Wywiad (10)
  • Podejmujemy działania prewencyjne w miejscach ryzyka - rozmowa z Piotrem Jarczewskim, prezesem Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
 • Choroby zawodowe
  • Niedosłyszalność a choroba zawodowa (12)
   Jeśli kierowca zawodowy autobusu z 30 letnim stażem pracy jest przygłuchy, może wystąpić o ustalenie choroby zawodowej. Nie ma przeszkód, aby zgłoszenia podejrzenia zachorowania na chorobę zawodową dokonał lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie takiej choroby u pacjenta.
  • Choroba zawodowa stwierdzona po przejściu pracownika na emeryturę (13)
   Jeżeli u nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, stwierdzono chorobę zawodową (na badania wysłał go lekarz prowadzący), pracodawca powinien jedynie odnotować ten fakt w rejestrze chorób zawodowych.
  • Kto decyduje o rozpoznaniu choroby zawodowej (14)
   Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania wydaje lekarz orzekający w zakresie chorób zawodowych. Czasem jednak do podjęcia ostatecznej decyzji będzie mu potrzebna pomoc pracodawcy lub pracownika.
 • Warunki Pracy
  • Nowa Polska Norma określa warunki pogłosowe w pomieszczeniach (15)
   Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę dotyczącą akustyki budynków, a dokładnie warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach. Prace nad normą trwały od kilku lat. Polska, jako jeden z niewielu krajów UE, nie miała jeszcze oficjalnie zatwierdzonej normy w tym zakresie. Norma pomoże w projektowaniu wnętrz, tak aby przebywanie w nich było komfortowe i bezpieczne dla słuchu użytkowników.
  • Co uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego pracowników pogotowia ratunkowego (17)
   Ocena ryzyka zawodowego ratowników medycznych oraz kierowców pogotowia ratunkowego jest stosunkowo trudna. Wykonywane czynności często wiążą się z pracą w ekstremalnych warunkach (np. przy braku możliwości wygrodzenia i zabezpieczenia terenu, na którym świadczona jest praca). Mimo to należy tu postępować zgodnie z ogólnymi standardami wykonywania oceny ryzyka zawodowego.
  • Obowiązki bhp a zatrudnienie pomocy domowej (19)
   W sytuacji zatrudnienia pomocy domowej - bez względu na to, czy będzie to umowa o pracę czy umowa zlecenia - trzeba dopełnić wszystkie obowiązki bhp, tj. przeszkolić taką osobę i wysłać na badania lekarskie.
 • Środki Ochrony Indywidualnej
  • Nowe szelki bezpieczeństwa do przestrzeni zamkniętych (20)
   Specjalnie zaprojektowany pas, który podtrzymuje maskę oddechową, zapewniając pracownikom sektora użyteczności publicznej i wodno-kanalizacyjnego wygodne, elastyczne i łatwo dostępne rozwiązanie do samodzielnego ratownictwa, to unikalne rozwiązanie zastosowane w nowych szelkach bezpieczeństwa do przestrzeni zamkniętych.
  • Pracownikowi trzeba zapewnić środki ochrony indywidualnej (21)
   W przypadku gdy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, należy zastosować środki ochrony indywidualnej.
 • Ochrona Przeciwpożarowa
  • Czego nie może zabraknąć w planie ewakuacji (24)
   Stworzenie planu ewakuacji jest obowiązkiem właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów lub ich części: Zawartość instrukcji; Kiedy nie sporządza się instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; Podstawa prawna
  • Jak określić zakres szkoleń dotyczących zwalczania pożarów i ewakuacji (25)
   Od wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników wymaga się tylko ukończenia szkolenia w dziedzinie bhp, w którego programie została uwzględniona także problematyka ochrony ppoż. Program ich szkolenia musi uwzględniać wiele zagadnień związanych z ogólnie pojętymi zwalczaniem pożarów i ewakuacją.
 • Rozwój Osobisty/Szkolenie
  • Jak szkolić w zakresie bhp pracowników z zagranicy (27)
   Każde przedsiębiorstwo zagraniczne, które deleguje swój personel do świadczenia pracy w Polsce, związane jest standardami ochronnymi wprowadzonymi przez regulacje polskiego prawa pracy. Bez znaczenia jest tutaj, w jakim kraju podmiot delegujący pracowników ma swoją siedzibę i czy w Polsce utworzył swoją filię, oddział itp.
  • Czy trzeba organizować szkolenie bhp po zmianie stanowiska pracy (28)
   Zmiana stanowiska pracy nie powoduje obowiązku ponownego poddania pracownika szkoleniu wstępnemu ogólnemu w dziedzinie bhp. Natomiast przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku pracy pracownik powinien odbyć szkolenie.
  • Jakie przyczyny pożarów wskazać podczas szkolenia bhp (29)
   Informacje dotyczące potencjalnych źródeł zapłonu należy przekazywać pracownikom podczas każdego rodzaju szkolenia bhp, czyli zarówno w trakcie szkolenia wstępnego, jak i okresowego.
 • Dobre praktyki
  • Imperial Tobacco w Polsce: każdy pracownik jest odpowiedzialny za bhp (30)
   Imperial Tobacco w Polsce dąży do zmniejszania liczby wypadków. To jeden z elementów strategii społecznej odpowiedzialności, której filarem jest stworzenie środowiska pracy opartego na zarządzaniu ryzykiem, pracy nad zmianą postaw, raportowaniu, audytach i planowaniu ulepszeń.
 • Pierwsza Pomoc
  • Pierwsza pomoc przy urazach narządów wewnętrznych (33)
   Działanie dużych sił na organizm człowieka może spowodować uszkodzenie narządów wewnętrznych klatki piersiowej, jamy brzusznej i czaszki bez widocznego uszkodzenia skóry czy złamań kości.
 • Temat Numeru
  • Bhp w pracy kasjera w hipermarkecie. Co uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego (4)