Polityka Społeczna 2016/04


  • Problemy opodatkowania pracy w Polsce (1)
   • Ewolucja zasad opodatkowania pracy w Polsce
   • Ewolucja obciążeń podatkowych pracy w Krajach OECD
   • Obciążenia podatkowe pracy w świetle danych statystycznych
  • Minimum socjalne w grudniu 2015 r. (7)
   W artykule przedstawiono szacunkowe minimalne koszty społeczne - w cenach z grudnia 2015 r.
  • Niedoceniana młodość? Młodzi dorośli na rynku pracy (8)
   • Młodzi dorośli na rynku pracy
   • Metodologia badania
   • Wyniki - Młodzi dorośli Polacy jako pracownicy
   • Zróżnicowanie poziomu kompetencji
   • Zróżnicowanie zarobków
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Polityka emerytalna jako element zarządzania wiekiem - teoria i praktyka (14)
   • Metodyka badania
   • Wyniki badań
  • Konstruowanie ładu interakcji w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (22)
   • Metodologia badań
   • Wyniki badań - Budowanie porządku interakcji w domu pomocy społecznej
   • Czynniki destabilizujące porządek interakcji
   • Mechanizm przeciwdziałający destabilizacji ładu interakcji
   • Wnioski badawcze
   • Rekomendacje
  • Doświadczenia bezdomności. Bezdomni w Ośrodku Monaru w Świerczach (28)
   • Badania
   • Bezdomność. Meandry ludzkiej egzystencji
 • Recenzje
  • Paweł Łuczak, Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej (35)
 • Informacje
  • Z prac Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN - Początek nowej kadencji (36)
  • Wspomnienie o Prof. Elżbiecie Tarkowskiej (40)
 • Nowości wydawnicze IPISS
 • Diariusz Polityki Społecznej