Polityka Społeczna 2016/11-12


 • Od redaktora numeru - Zofia Czepulis-Rutkowska (1)
  Numer Polityki Społecznej poświęcony jest systemom emerytalnym poza Unią Europejską.
 • Trendy w funkcjonowaniu systemów emerytalnych w Europie (2)
  Debata na temat reformy i to co dzieje się w krajach europejskich ostatnich dekad. Ważnymi czynnikami wpływającymi na funkcjonowanie systemów emerytalnych są: starzenie się społeczeństwa, zmiany w strukturze gospodarki, aktywność świadczeń oraz stabilność finansowa systemów emerytalnych. Artykuł przedstawia główne trendy w reformowaniu systemów emerytalnych w wybranych krajach. Polska jest wśród nich.
 • Reforma emerytalna w Chile (4)
  • Reforma emerytalna: efekt zmian w Chile, Odejście od kont indywidualnych
  • System z 1981 r.
  • Reformy z 2008 r.
   • Emerytura solidarności społecznej
   • Mechanizm aukcyjny w akumulacji kapitału
   • Mechanizm aukcyjny w świadczeniach
  • Komisja BRAVO 2015
   • Ocena systemu emerytalnego według Komisji BRAVO
 • Amerykański publiczny system emerytalny w kampanii  prezydenckiej 2016 (9)
  • Publiczny system emerytalny w USA: świadczenia, finanse i opinia publiczna
  • Co kandydaci na prezydenta mówią o emeryturach publicznych
 • System emerytalny w Kanadzie: Sukces do naśladowania? (17)
  • Geneza i ewolucja systemu emerytalnego
  • Konstrukcja systemu
  • Program zaopatrzenia emerytalnego (OAS)
  • Program emerytalny Kanady/Quebecu
  • Prywatne programy i plany emerytalne
 • Zabezpieczenie dochodu na starość w krajach rozwijających się (27)
  • Globalna luka zasięgu ubezpieczenia społecznego
  • Zabezpieczenie dochodu na starość - luksus czy konieczność?
  • Odpowiedź Polityki Społecznej - w przeszłości i obecnie
 • Emerytury w Korei Południowej: Wrażenia z zewnątrz (33)
  • Społeczne i ekonomiczne tło zaopatrzenia emerytalnego w Korei
  • Historia emerytur w Korei
  • Krótki opis koreańskiego systemu emerytalnego
  • Wrażenia "od wewnątrz"
 • Chiński system emerytalny: Trzy podsystemy i ich status (40)
  • Podstawowy system emerytalny pracowników miejskich
  • System emerytalny administracji państwowej i instytucji publicznych
  • Status operacyjny systemu
  • Aktualne problemy
  • Kierunki reform
 • Nowości wydawnicze IPISS
 • Diariusz Polityki Społecznej