Polityka Społeczna 2017/10

 • Innowacje w aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych (1)
  • Problemy bezrobotnych osób starszych
  • Podejście indywidualne czy zorientowane na grupy ryzyka?
  • Instrumenty stosowane w aktywizacji zawodowej starszych bezrobotnych
  • Etap doradczy/diagnostyczny
  • Etap aktywizacji właściwej
  • Etap po podjęciu zatrudnienia
  • Jak jest w Polsce?
 • Gdzie seniorom żyje się najlepiej? Analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia osób starszych w Polsce (7)
  • Jakość życia osób starszych
  • Pomiar jakości życia
  • Metoda badawcza - taksonomiczny miernik rozwoju
  • Bank danych statystycznych
  • Wyniki analiz
 • Deficyt finansów emerytalnych w Polsce i jego podłoże (13)
  • Publiczne finanse emerytalne oraz ich specyfika
  • Deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce w latach 1999-2016
  • Deficyt Funduszu Ubezpieczeń Emerytalnych w Polsce w latach 1999.2016 w relacji do PKB
  • Ponowne obniżenie wieku emerytalnego i jego skutki dla finansów emerytalnych
 • Skutki finansowe obniżenia wieku emerytalnego wobec zasady zdefiniowanej składki (19)
  • Ustawa obniżająca wiek emerytalny
  • Spodziewana reakcja ze strony ubezpieczonych
  • Skutki finansowe obniżenia wieku emerytalnego w dyskurasie
  • Konsekwencje zasady zdefiniowanej składki
  • Źródło i natura skutków finansowych obniżenia wieku emerytalnego
  • Efekt redefinicji pokolenia pracującego i pokolenia emerytów
  • Efekt redystrybucji międzypokoleniowej
 • Efekty wdrażania programu "Gwarancje dla młodzieży" na polskim rynku pracy (26)
  • Humaniści w pracy, czyli diagnoza problemu bezrobocia młodych
  • Główne cele i założenia programu
  • Efekty programu "Gwarancji dla młodzieży" w Unii Europejskiej
  • Efekty wdrażania "Gwarancji dla młodzieży" w Polsce
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Lokalne zróżnicowanie średniego kosztu utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej na przykładzie województwa łódzkiego w latach 2013-2016 (33)
   • Umocowanie prawne domów pomocy społecznej
   • Zasady finansowania domów pomocy społecznej
   • Koszty pobytu w domach pomocy społecznej
   • Koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w województwie łódzkim
   • Odpłatność gmin za pobyt w domu pomocy społecznej
 • Recenzje
  • Zofia Czepulis-Rutkowska: Instytucje zabezpieczenia społecznego osób starszych na tle przeobrażeń państwa opiekuńczego (40)
 • Diariusz Polityki Społecznej
  • Spis treści oraz streszczenia artykułów są zamieszczane na stronie internetowej