Polityka Społeczna 2018/04

 • Szanse, zagrożenia i niewiadome zatrudnienia w stadium „Czwartej rewolucji przemysłowej”
  Autor przedstawia szanse, zagrożenia i niejasności zatrudnienia w stadium czwartej rewolucji przemysłowej epoki postindustrialnej. Rozważa konsekwencje w postaci rozszerzenia atypowych form zatrudnienia w rozwoju czwartej fazy gospodarki postindustrialnej. Nowe technologie i powiązane z nimi nieregulowane przepisami prawa pracy formy zatrudnienia stanowią poważne wyzwanie dla prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej.
 • Identyfikacja czynników sprzyjających powstaniu koprodukcji w kreowaniu usług społecznych w środowisku lokalnym – perspektywa Rad Seniorów
 • Zastosowanie mechanizmu obligacji społecznych w finansowaniu zadań ekonomii społecznej w Polsce
 • Polski model ochrony prawnej przed molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym w perspektywie aglomeracji szczecińskiej
 • Informacje
  • Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. 100-lecie polskiej polityki społecznej
 • Nowości wydawnicze
 • Diariusz Polityki Społecznej

Polityka Społeczna - cały wykaz