Polityka Społeczna 2017/01


  • Wsparcie pracowników sprawujących opiekę nieformalną (1)
   • Czynniki demograficzne i środowiskowe modelujące sposoby wsparcia starzejących sią pokoleń
   • Idea ageing in place
   • Aspekt ekonomiczny konfliktu między pracą zawodową a sprawowaniem opieki nieformalnej
   • Systemowe wsparcie dla opiekunów nieformalnych zaangażowanych w pracę zawodową
   • Udogodnienia dla opiekunów nieformalnych w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad osobą zależną w krajach europejskich
  • Status pracy i jej pożytków. Artykuł dyskusyjny (9)
   • Ekonomiczny aspekt pracy
    • Praca jako towar
    • Własność pracy
    • Pożytki z pracy
   • Podział pracy jako dobra wspólnego
   • Aspekty socjalne i humanistyczne pracy
  • Postkeynesowska krytyka decentralizacji polityki społecznej i urynkowienia usług publicznych (17)
   • Decentralizacja polityki społecznej - przegląd
   • Skutki decentralizacji i urynkowienia w ochronie zdrowia
   • Inne przykłady decentralizacji i urynkowienia
   • Ekonomia postkeynesowska - państwo - rozwój
  • Klastry ekonomii społecznej. Specyfika zjawiska oraz kierunki rozwoju (27)
   • Ekonomia społeczna i jej zakres
   • Koncepcja klastra
   • Klastry ekonomii społecznej
   • Klastry ekonomii społecznej w Polsce
   • Dalsze ścieżki rozwoju klastrów ekonomii społecznej. Podsumowanie
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Społeczne konsekwencje wypadków przy pracy na przykładzie rodzin pracowników górnictwa węgla kamiennego (33)
   • Metodologia badawcza i przegląd literatury
   • Wyniki badań i analiz
 • Recenzje
  • Eksperymenty na biednych. Polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie (39)
  • Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej (41)
 • Wyniki XVIII edycji Konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej
 • Diariusz Polityki Społecznej