Polityka Społeczna 2017/03


  • Państwo polskie wobec wyzwań demograficznych. Strategia i instrumenty polityki społecznej oraz gospodarczej (1)
    • Polityka imigracyjna w świetle kryzysu imigracyjnego. Przede wszystkim bezpieczeństwo
    • Strategia polityki gospodarczej i społecznej - kontekst demograficzny
  • Wyzwania polityki społecznej wobec pieczy zastępczej (4)
    • Etapy i bariery zmian w pieczy zastępczej
    • Bariery rozwoju pieczy zastępczej w świetle zogniskowanego wywiadu eksperckiego
  • Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza w Polsce - porównanie (12)
    • Piecza zastępcza w Polsce w liczbach
    • Efekty wychowania w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
    • Koszt opieki zastępczej
  • Czas na kulturę. "Bramki" Tomasa Hammara, czyli droga ku lepszej polityce integracji imigrantów w Europie (18)
    • Polityka integracyjna T. Hammara
    • Jaka integracja?
    • Podejście ekonomiczne do integracji i polityki integracyjnej
    • Kto powinien się integrować?
  • Minimum socjalne w marcu, czerwcu i wrześniu 2016 r. (24)
  • Polityka społeczna za granicą
    • Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością (27)
      • Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością - badanie jakościowe
      • Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością - badanie ilościowe
      • Przedsiębiorczość społeczna a możliwość aktywizacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością
      • Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością - Panel dyskusyjny
    • Internetowe oferty pracy jako źródło informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje (32)
      • Badania kompetencji pracowniczych
      • Badania internetowych ofert pracy w Polsce
      • Zapotrzebowanie na kompetencje pracownicze w Polsce
      • Badania w świetle ustawodawstwa rynku pracy
  • Recenzje
    • Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju - rec. Kazimierz Albin Kłosiński (39)
  • Nowości wydawnicze
  • Diariusz Polityki Społecznej