Polityka Społeczna 2017/03


 • Państwo polskie wobec wyzwań demograficznych. Strategia i instrumenty polityki społecznej oraz gospodarczej (1)
  • Polityka imigracyjna w świetle kryzysu imigracyjnego. Przede wszystkim bezpieczeństwo
  • Strategia polityki gospodarczej i społecznej - kontekst demograficzny
 • Wyzwania polityki społecznej wobec pieczy zastępczej (4)
  • Etapy i bariery zmian w pieczy zastępczej
  • Bariery rozwoju pieczy zastępczej w świetle zogniskowanego wywiadu eksperckiego
 • Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza w Polsce - porównanie (12)
  • Piecza zastępcza w Polsce w liczbach
  • Efekty wychowania w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • Koszt opieki zastępczej
 • Czas na kulturę. "Bramki" Tomasa Hammara, czyli droga ku lepszej polityce integracji imigrantów w Europie (18)
  • Polityka integracyjna T. Hammara
  • Jaka integracja?
  • Podejście ekonomiczne do integracji i polityki integracyjnej
  • Kto powinien się integrować?
 • Minimum socjalne w marcu, czerwcu i wrześniu 2016 r. (24)
 • Polityka społeczna za granicą
  • Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością (27)
   • Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością - badanie jakościowe
   • Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością - badanie ilościowe
   • Przedsiębiorczość społeczna a możliwość aktywizacji rodziców dzieci z niepełnosprawnością
   • Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością - Panel dyskusyjny
  • Internetowe oferty pracy jako źródło informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje (32)
   • Badania kompetencji pracowniczych
   • Badania internetowych ofert pracy w Polsce
   • Zapotrzebowanie na kompetencje pracownicze w Polsce
   • Badania w świetle ustawodawstwa rynku pracy
 • Recenzje
  • Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju - rec. Kazimierz Albin Kłosiński (39)
 • Nowości wydawnicze
 • Diariusz Polityki Społecznej