Polityka Społeczna 2017/04

 • Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji
  • Cele polityki rodzinnej
  • Konstrukcja 500+ w porównaniu z zasiłkami rodzinnymi
  • Ograniczenie ubóstwa wśród celów 500+
  • Szacowanie wpływu 500+ na ubóstwo ogółem i ubóstwo dzieci
 • System emerytalny a wybrane decyzje emerytalne - Analiza ilościowa dla krajów europejskich
  • Podstawy teoretyczne
  • Ramy koncepcyjne i modele
  • Wyniki
  • Uwagi końcowe
 • Dostępność zabezpieczenia społecznego dla uznanych uchodźców w Polsce
  • Ramy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce
  • Uchodźcy w Polsce
  • Liczebność uchodźców w Polsce w latach 2009-2016
  • Uprawnienia socjalne uchodźców
  • Wsparcie w okresie ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy
  • Indywidualne programy integracji
  • Uchodźca samodzielny
 • Zawody priorytetowe dla szkolnictwa zawodowego - Wykorzystanie danych o ofertach pracy i bezrobotnych
  • Źródła danych i procedura badawcza
  • Niedopasowania strukturalne i zawody priorytetowe dla miasta Lublina
  • Dyskusja wyników
  • Inne źródła informacji przydatnych w identyfikacji zawodów priorytetowych
 • Formy interwencji sądowej i pozasądowej a dysfunkcjonalność rodziny - ujęcie instytucjonalne
  • Dysfunkcjonalności rodziny a powinność państwa w zakresie udzielenia jej pomocy
  • Kryteria zasadności ingerencji państwa w funkcjonowanie rodziny
  • Charakter pozasądowej pomocy udzielanej rodzinie
  • Charakter sądowej pomocy udzielanej rodzinie
 • Zarządzanie wiekiem w Polsce - stan i perspektywy rozwoju
  • Zarządzanie wiekiem w Polsce - Próba zdefiniowania procesu
  • zarządzanie wiekiem w Polsce w świetle badań
  • Autorski model zarządzania wiekiem
  • Kierunki dalszego rozwoju zarządzania wiekiem w Polsce. Wnioski końcowe
 • Recenzje
 • Nowości wydawnicze
 • Diariusz Polityki Społecznej