Polityka Społeczna 2017/07


  • Rynek pracy młodych Polaków w perspektywie cyklu życia na tle UE. Ogółem i wybranych krajów unijnych. Wybrane wskaźniki (1)
   • Teoretyczne aspekty rynku pracy ludzi młodych w perspektywie cyklu życia
   • uwarunkowania osiągania dorosłości w Polsce
   • Proces stawania się dorosłym w Polsce na tle UE w świetle danych rynku pracy
  • Edukacja czy tylko zatrudnienie a może przedsiębiorczość społeczna? (9)
   • Główne cechy ewolucji systemu pracy i edukacji
   • Potrzeba zmian
   • Sytuacja w Polsce
   • Przedsiębiorczość społeczna warunkiem istnienia społeczeństwa obywatelskiego
   • Przedsiębiorczość społeczna w edukacji
  • Przedsiębiorczość jako cel edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnej (13)
   • Kompetencje - pożądane cechy przedsiębiorców
   • Przedsiębiorczość w edukacji formalnej
   • Przedsiębiorczość w edukacji poza formalnej i nieformalnej
 • Z prac naukowo-badawczych
  • Rodzina dysfunkcyjna w systemie pomocy społecznej państwa w świetle regulacji prawnych i w opinii pracowników instytucji pomocy społecznej (18)
   • Wybrane formy wsparcia rodzin dysfunkcyjnych
   • Realia i możliwości wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w świetle opinii pracowników instytucji pomocy społecznej
  • Satysfakcja z życia i z pracy w aspekcie uelastyczniania zatrudnienia (23)
   • Metodyka badania
 • Informacje
  • Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji (29)
  • Nierówności i wykluczenie społeczne w epoce społeczeństwa postindustrialnego (35)
  • Wspomnienie o prof. Józefie Pencu (40)
 • Nowości wydawnicze IPiSS
 • Diariusz Polityki Społecznej