Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/07

  • Lekarska klauzula sumienia a dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - kilka uwag na marginesie wyroku TK w sprawie K 12/14
 • Studia i opracowania
  • Grupa spółek (holding) jako pracodawca
  • Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych - sprawozdanie z konferencji
 • Wykładnia i praktyka
  • Upadłość i restrukturyzacja pracodawcy po 1 stycznia 2016 r.
  • Wybrane zagadnienia dotyczące nawiązania i ustania stosunku pracy kuratorów sądowych
  • Absencja chorobowa pracownika jako uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Dyskryminacja ze względu na wiek - wiek włączenia do systemu emerytalnego
 • Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  • Glosa to the decision of the Constitutional Tribunal of 29 October 2013, SK 64/12 (the rignt to lump sum compensation for occupational disease when such concurrence of titles to social insurance)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Staż pracy jako kryterium różnicowania wynagradzania pracowników
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Ochrona pracownicy w ciąży
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS