Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/11

  • Prawo do pracy a zatrudnienie terminowe i niepełnowymiarowe
  • Zawarcie umowy o pracę w badaniach tegorocznych noblistów z zakresu ekonomii
 • Studia i opracowania
  • Efektywność pracowniczych praw człowieka na przykładzie migrantów
  • Dylematy wynikające z prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych - sprawozdanie z konferencji
 • Wykładnia i praktyka
  • Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas określony po nowelizacji kodeksu pracy
  • Przestępstwo oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem w świetle art. 52 par. 1 pkt 2 k.p.
  • Strajk i akcja protestacyjna a wypadek przy pracy
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Równe traktowanie pracowników zatrudnionych na czas określony
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Przywrócenie terminów określonych w art. 264 k.p.
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 24 maja 2016 r. (IIIUK 145/15) dotyczącego rozróżniania niepełnosprawności i niezdolności do pracy
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlop rodzicielski
 • Nowe przepisy
 • W czasopismach (15)
 • Wskaźniki i składki ZUS