Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016/12

  • Najem pracy
 • Studia i opracowania
  • Dysparytety dochodów i w wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 1998 i 2015
 • Wykładnia i praktyka
  • Z problematyki zatrudnienia administratora bezpieczeństwa informacji
  • Zgoda pracownika na pobieranie i przetwarzanie danych biometrycznych a brak równowagi stron stosunku pracy
  • Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w relacji do praw i obowiązków stron umownego stosunku pracy
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Unii Europejskiej
  • Pojęcia pracy tymczasowej
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Holding a pojęcie pracodawcy
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Zwolnienie na dziecko do lat 14
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS
 • Roczny spis treści 2016