Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2013/03

  • Aktualności (8)
   Gorzej na rynku pracy tymczasowej; Ponad milion zatrudnionych na umowach "śmieciowych"; Przez innowacje do bezpieczeństwa; Francuzi pomagają Polakom; Produkcja (znów) na minusie; Najlepszy prezes świata; 230 mln zł zaległych pensji; Pensje menedżerskie; Ubezpieczenie pracownika - na każde rozliczysz w kosztach
 • Temat miesiąca
  • Innowacyjne środki ochrony indywidualnej dla poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy (10) Odzież ochronna - Systemy termoregulacji organizmu pracownika podczas pracy w odzieży ochronnej; Układ chłodzący cieczą; Odzież chroniąca przed zimnem z systemem aktywnej termoregulacji; System do pomiaru temperatury i wilgotności w przestrzeni międzyodzieżowej z rejestracją i bezprzewodową transmisją danych. Środki ochrony nóg - Termiczny model stopy w badaniach mikroklimatu obuwia ochronnego; Wkładki kompozytowe do szczelnego obuwia stosowanego w warunkach ciężkiej pracy. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Detektory zadziałania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Środki ochrony rąk - Metoda oceny czasu bezpiecznego stosowania rękawic ochronnych. Środki ochrony oczu i twarzy - System rzeczywistości wzbogaconej zintegrowany z osłoną spawalniczą; Interferencyjny filtr blokujący szkodliwe promieniowanie optyczne z zakresu widzialnego (VIS) i bliskiej podczerwieni (NIR). Sprzęt ochrony układu oddechowego - System natychmiastowego zadziałania ucieczkowego sprzętu do ochrony układu oddechowego przed tlenkiem węgla i poparzeniem dróg oddechowych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych; Bioaktywny i biodegradowalny sprzęt ochrony układu oddechowego; System automatycznej identyfikacji i monitorowania czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej
 • Ergonomia
  • Usprawnienia ergonomiczne (19)
   O ergonomii mówi się i pisze coraz więcej. Niekiedy nawet zbyt dużo, zwłaszcza gdy chodzi tylko chwyt reklamowy niewiele mający wspólnego z rzeczywistymi zaletami produktu. Niewielką scenkę na temat ergonomii umieszczono w jednym z filmów o przygodach Jamesa Bonda, bodaj w "Jutro nie umiera nigdy", a jego najnowszy samochód - Aston Martin One-77 będzie pierwszym pojazdem tej marki, w którym zastosowano zasady ergonomii. Zamiast tysiąca guzików i przełączników na konsoli umieszczono jedynie przycisk rozrusznika i przełącznik trybu skrzyni biegów, skonstruowano także nowe trójramienne koło kierownicy z łopatkami do zmiany biegów, a użytkownicy będą mogli wybrać, odpowiednio do swoich indywidualnych potrzeb i upodobań...
  • Koncepcja systemu zdalnego nadzoru użytkowania nauszników przeciwhałasowych (31)
 • Prawo pracy
  • Stan zdrowia jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego (34)
   Przyczyną rozwiązania umowy o pracę może być długotrwała choroba, często powtarzające się nieobecności spowodowane chorobą, czy też stan zdrowia, który co prawda pozwala na świadczenie pracy, lecz wyklucza możliwość jej wykonywania na konkretnym stanowisku.
 • BHP
  • Nadzór rynku - ocena zgodności. Odpowiedzialność cz. I (22)
   Producent jest pierwszym ogniwem w łańcuchu procesu umieszczania wyrobów na rynku. Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, producent oznacza osobę fizyczną lub prawną, która projektuje lub produkuje maszyny, albo maszyny nieukończone, objęte wyżej wymienioną dyrektywą i jest odpowiedzialna za zgodność maszyny lub maszyny nieukończonej z przedmiotową dyrektywą, mając na uwadze jej wprowadzenie do obrotu, pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub do własnego użytku...
  • Transport bliski na placach budów (26)
   Pośród szeregu urządzeń eksploatowanych na placach budów znaczny odsetek stanowią urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, a w szczególności urządzenia transportu bliskiego, podnoszące i przenoszące ładunki oraz pracowników w ograniczonym zasięgu...
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku archiwisty zakładowego (37)