Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2014/03

 • Zmiana pracy
  Czego najbardziej boimy się zmieniając pracę? Z ankiety Praca.pl przeprowadzonej na użytkownikach serwisu wynika, że najwięcej obaw budzą dwa elementy zmiany pracy: nowe obowiązki oraz nowe środowisko pracy.
 • Ergonomia
  • Ergonomiczne aspekty pracy zawodowej osób w starszym wieku
   Aktywność zawodowa osób starszych i wynikające z niej uwarunkowania należą do podstawowych problemów polityki państwa, jak również Unii Europejskiej w kształtowaniu zasobów ludzkich, szczególnie w zakresie przedłużenia aktywności zawodowej ludzi starszych.
  • Nowe biuro
   Zgodzie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, odsetek pracowników, dla których komputer stanowi jedno z podstawowych narzędzi pracy wzrósł z 39,9 proc. w roku 2008 ro 42,8 proc w roku 2012. Oczywiście pracownicy ci zatrudnieni są we wszystkich działach gospodarki, trudno bowiem wyobrazić sobie dzisiaj jakąkolwiek działalność (może poza tzw. drobnym handlem przysłowiową pietruszką) bez użycia komputera, ale większość z nich pracuje w większych lub mniejszych biurach.
 • Konferencja
  • XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek-Zdrowie-Środowisko"
   Organizatorem jest Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, 11 i 12 września 2014 r. Warszawa
 • Prawo Pracy
  • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę dotknięte wadą
   Umowa o pracę ustaje na skutek zdarzeń niezależnych, a przynajmniej nie do końca zależnych od jej stron (np. nadejście terminu, na który zawarto umowę, zakończenie pracy, na której wykonanie ją zawarto, śmierć strony umowy) bądź na skutek złożenia oświadczenia wyrażającego wolę jej rozwiązania. Oświadczenie takie może być czynnością jednostronną (wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia) albo dwustronną (porozumienie stron).
 • Reforma urzędów pracy
  Profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędników za osiągane efekty, specjalne programy dla młodych bezrobotnych i osób 50+ - to rozwiązania, które wprowadza uchwalona przez Sejm ustawa reformująca działanie urzędów pracy.
 • Nie trać głowy, nie trać słuchu
  • Startuje OPOS - Ogólnopolski Program Ochrony Słuchu
   Hałasem zagrożonych jest aż  200 tys. polskich pracowników. To aktualnie najpowszechniejszy szkodliwy czynnik środowiska pracy. Najgorzej jest w branżach przetwórstwa przemysłowego, górnictwie i budownictwie. Organizatorzy Ogólnopolskiego Programu Ochrony Słuchu chcą poprawić tę sytuację.