Problemy Jakości 2016/06


 • Wykorzystanie koncepcji zarządzania ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości
  Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości. W części teoretycznej zaprezentowano metodykę zarządzania ryzykiem możliwą do wykorzystania w doskonaleniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych, przeprowadzonych w przedsiębiorstwach działających na rynku polskim, posiadających wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.
 • VARIA
  Zainteresowanie systemami ISO sukcesywnie spada. W powstałą w ten sposób przestrzeń wchodzą coraz popularniejsze certyfikaty branżowe lub niestety powoływane ad hoc projekty, o których niewiele wiadomo. Jednocześnie posiadanie certyfikatu nadal jest w modzie, a przedsiębiorcy często prześcigają się w ich kolekcjonowaniu. Ale to - jak podkreślają specjaliści - nie zawsze się opłaca. Aby odnieść sukces z certyfikatem i zbudować pozytywny wizerunek firmy na rynku, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim należy się zastanowić, do czego certyfikat ma służyć. Na rynku są dostępne rozmaite projekty dotyczące obsługi Klienta, rzetelności, wiarygodności biznesowej, bezpieczeństwa IT i informacji czy jakości produktu. Następnym krokiem powinna być ich wnikliwa analiza. Warto przyjrzeć się temu, kto przyznaje dany certyfikat, czy pochodzi z Polski, czy ma międzynarodowe zaplecze oraz czy i z kim współpracuje.
 • Najważniejszym elementem łańcucha dostaw jest bezpieczeństwo produktów
  Rozmowa o koncepcji łańcucha dostaw z profesorem Maciejem Urbaniakiem.
 • Polacy "w winie"
  Zbigniew Kłos - pisałem swego czasu o mniej znanym w Polsce szczepie Carmenere. Jest, można powiedzieć, flagowy szczep w Chile, stosowany do produkcji win czerwonych. Nazwa tej odmiany prawdopodobnie pochodzi od słowa "carmine", bowiem głębia i intensywność koloru tego wina jest rzeczywiście bardzo karminowa, czyli soczyście czerwona.....
 • Wykorzystanie wytycznych norm dla wsparcia funkcjonowania systemów zarządzania
  Z cyklu: Jak interpretować nowe wydanie normy ISO 9001:2015 i dostosować system zarządzania jakością do transformacji? Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi osób i zespołów wdrożeniowych, wdrażających obecnie systemy zarządzania lub doskonalących już istniejące systemy na korzyści, jakie mogą uzyskać ze znajomości i zastosowania treści zawartych w różnych normach, nazywanych zwykle w podtytule przewodnikami lub częściej wytycznymi. Normy te zawierają zbiór uniwersalnych wskazówek będących sumą dorobku i doświadczeń różnych organizacji wdrażających nowe formy zarządzania.