Problemy Jakości 2016/12


 • Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej - cz. 2
  Celem dwuczęściowego artykułu jest przedstawienie potrzeby aktywnego prowadzenia nadzoru nad kosztami jakości produktów w przedsiębiorstwie, a w szczególności nad reklamacjami, co znajduje wyraz w efektywności zarządzania kosztami niskiej jakości. Przyjęto tezę, że zarządzanie reklamacjami nabiera znaczenia strategicznego z punktu widzenia organizacji i ekonomiki przedsiębiorstwa. W podjętych badaniach Autorki wykorzystały metodykę rozwiązywania problemów według cyklu DMAIC, będącej podstawą Six Sigma, a także metodę analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na diagnozę sytuacji i sformułowanie wniosków do ewentualnego ich wykorzystania przez kierownictwo przedsiębiorstwa.
 • Co nowego w klubie Polskie Forum ISO 9000
  Rok 2016 - Jubileuszowy Rok 25-lecia powstania Klubu Polskie Forum ISO 9000
 • Sztuczna inteligencja - szanse i zagrożenia a może nowa jakość?
  W społeczeństwie sieciowym wzrasta ranga sztucznej inteligencji, która potrafi uogólniać nabyte umiejętności i skutecznie rozwiązywać pojawiające się problemy. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji pojawiają się pytania: czy maszyna może myśleć, czy może zachowywać się jak człowiek. Celem artykułu jest wskazanie na istotę i znaczenie sztucznej inteligencji, szanse i zagrożenia z nią związane, możliwe dotychczasowe zastosowania i kierunki dalszych poszukiwań. Pokazano także znaczenie rozwiązań w ramach rozwijającej się koncepcji PRZEMYSŁ 4.0(interakcja człowiek-komputer i człowiek-maszyna).
 • Integracja wymagań systemowych w ujęciu procesowym
  W artykule dokonano analizy zagadnienia integracji systemów zarządzania wynikającej ze zmiany struktury norm z zakresu zarządzania. Podjęto dyskusję w zakresie problematyki integracji systemów zarządzania w ujęciu procesowym. Zwrócono szczególną uwagę na kwestie  związane ze znaczeniem podejścia procesowego w działaniach podejmowanych w organizacjach wdrażających lub posiadających zintegrowany system zarządzania.
 • Zrównoważona gospodarka materiałami kompozytowymi a jakość życia
  W artykule omówiono istotne zagadnienia związane ze zrównoważoną gospodarką materiałami kompozytowymi. Wraz z poprawą jakości życia wzrasta zapotrzebowanie na dobra materialne, wykonane z lekkich i wytrzymałych materiałów, co generuje dużą ilość powstałych odpadów kompozytowych. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przedsiębiorcy powinni maksymalnie wykorzystywać surowce wtórne poprzez recykling, dążąc do zamknięcia łańcucha materiałów.