Problemy Jakości 2018/01

 • VARIA
  Jubileuszowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Przedsiębiorstwem w XXI wieku - 9-11 maja 2018 r., Szczyrk. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje problematykę zarządzania, nauk ekonomicznych i społecznych: zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie logistyczne, zarządzanie jakością.
 • Rozwój właściwych cech usługi edukacyjnej przy zastosowaniu kwestionariusza Kano
  Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku akademickim 2015/2016 wszystkie uczelnie wyższe kształciły w sumie 1 405.133 studentów. Począwszy od roku 2007/2008 obserwowany jest systematyczny spadek liczby studentów uczelni niepublicznych, nieproporcjonalnie wyższy aniżeli w przypadku szkół publicznych. Przyczyną takiego stanu rzeczy są między innymi zmiany demograficzne, które powodują, że jest coraz mniej kandydatów na studia wyższe.
 • Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach produkcyjnych
  W czasach wysokiej konkurencji klient nie chce ponosić kosztów za złą organizację pracy przedsiębiorcy, nadmierną jego rozrzutność i brak kontroli nad wykonywanymi czynnościami. Klient chce zapłacić tylko za wymaganą przez niego ilość bardzo dobrego jakościowo wyrobu gotowego, a nie za straty zwiększające koszty i czas, niedodające wartości z punktu widzenia klienta.
 • Centrum Certyfikacji Jakości
  Rok 2018 jest dla Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej rokiem szczególnym. Dziewiętnaście lat temu uruchomione zostały działania dotyczące uzyskania akredytacji w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością w wielu obszarach działalności gospodarczej związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
 • Z prasy zagranicznej