Problemy Jakości 2018/06

 • Benchmarking narzędziem doskonalenia jakości wybranego produktu
  Udane wprowadzenie na rynek nowego produktu zależy ściśle od jego jakości oraz stopnia spełnienia wymagań potencjalnego odbiorcy. Zdiagnozowanie potrzeb i upodobań konsumentów jest kluczowym zadaniem producenta w fazie opracowania i doskonalenia jakości wyrobu. Identyfikacja konkurentów, w tym wieloaspektowa analiza ich działań, umożliwi określenie możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej w danej branży oraz elementów doskonalenia oferowanego lub projektowanego produktu lub usługi. Może też okazać się, że zamiast planowanego – na ogół kosztownego – wdrożenia nowości producent może osiągnąć założone cele poprzez modyfikację dotychczasowego produktu. Zastosowanie benchmarkingu jako procesu doskonalenia przez porównanie się z najlepszymi jest skutecznym narzędziem służącym pozyskaniu danych odnośnie wprowadzenia ewentualnych ulepszeń produktu.
 • Zastosowanie analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów R&R w ogólnej Analizie Systemów Pomiarowych (MSA)
  Przeprowadzenie poprawnej analizy jakości wyrobów jest niemożliwe bez skutecznie działającego systemu pomiarowego. Jest on kluczowym elementem nie tylko ze względu na skuteczność zarządzania jakością, ale także ze względu na aspekty normalizujące kwestię pomiarów. Jednym z ważnych wymagań standardu IATF 16949 (Wymagania względem systemów zarządzania jakością dla produkcji seryjnej oraz produkcji części serwisowych w przemyśle motoryzacyjnym) jest analiza systemu pomiarowego. W jej zakresie konieczne jest przeprowadzenie badania statystycznego w celu wykonania analizy zmienności uzyskanych wyników podczas kontroli, pomiarów oraz systemu wyposażenia testowego.
 • Z działalności Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT
  Artykuł zawiera kilka nowych informacji dotyczących oceny ryzyka związanego z dostawcami wyrobów obronnych w funkcjonującej już od ponad roku platformie wymiany informacji. Wyniki ocen, jak również możliwość ich wprowadzenia, dostępne są na stronie internetowej.
 • Środowiska techniczne w budowie niepodległej
  „Historia zrzeszeń polskich inżynierów i techników nierozerwalnie wiąże się z walką o niepodległość” – czytamy w przesłaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanym do uczestników uroczystego spotkania inżynierów polskich i polonijnych w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas inauguracji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.