Problemy Jakości 2019/03

 • Przegląd dotychczasowych zastosowań modeli rachunku kosztów jakości
  Celem artykułu jest przedstawienie dotychczasowych zastosowań rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach. Obiektem badań są modele rachunku kosztów jakości. Osiągnięcie założonego celu badawczego było możliwe dzięki przeprowadzeniu krytycznej analizy literatury przedmiotu na podstawie wybranych pozycji książkowych z zakresu zarządzania jakością, rachunkowości zarządczej, a także wybranych czasopism. Artykuł został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej przedstawiono najważniejsze tendencje rozwojowe problematyki kosztów jakości. Druga część prezentuje korzyści z wdrożenia rachunku kosztów jakości, a trzecia część zawiera zestawienie zastosowań tego rachunku. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
 • 4 edycja Konferencji TOP automotive 2018 już za nami!
  4. edycja Konferencji TOP automotive 2018 już za nami! W dniach 28-30 listopada 2018 r. w Częstochowie odbyła się czwarta edycja Konferencji TOP automotive. Wydarzenie zaskarbiło sobie już zainteresowanie jakościowców z branży motoryzacyjnej i jest rozpoznawanym punktem rocznego programu w agendzie polskiego automotive. W 2018 roku spotkało się 170 przedstawicieli z blisko 60 firm, a duża część z nich odwiedziła Konferencję już kilkukrotnie. Grono osób zaangażowanych w TOP automotive to oczywiście również prelegenci Konferencji, będący przedstawicielami VDA QMC, OEM-ów, dostawców oraz partnerów. I w tym roku grono to nie zawiodło, a program był zapełniony od pierwszej do ostatniej minuty. Tematyka koncentrowała się na wymaganiach prawnych i innych, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa wyrobu.
 • Szachownica zakupowa A.T. Kearney metodyczną podstawą projakościowego zarządzania zakupami
  W świecie biznesu rola działu zakupów ulega zmianie. Zmiana ta wynika z coraz większej presji na konkurencyjnym rynku w globalizującym się biznesie. Uwarunkowania zarządzania zakupami zmieniają się w sposób znaczący, stwarzając menedżerom z jednej strony wyzwania związane z koniecznością uwzględnienia w strategiach zakupowych niepewności i towarzyszącego mu portfolio rodzajów ryzyka, z drugiej zaś stwarzając szanse pozyskiwania zasobów zewnętrznych od dostawców na rynku globalnym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi e-sourcingu i elektronicznych rynków zakupów. Rozwój zaawansowanych technologii i zmieniające się środowisko biznesowe zmusza działy zakupów dużych przedsiębiorstw do zmiany stosowanych strategii zakupowych i odpowiedniego ich dobierania, zwłaszcza względem dostawców o dużej sile przetargowej, z którymi utrzymywanie dobrych relacji stanowi podstawę skutecznych zakupów. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w wielu branżach uległa zmianie równowaga sił przetargowych na korzyść sprzedających, co stawia dział zakupów w tych przedsiębiorstwach w trudniejszej sytuacji. Celem artykułu jest wykazanie, że odpowiedni wybór metody zakupowej wpływa na osiągnięcie większych korzyści w obszarze redukcji kosztów, jakości, relacji partnerskich z dostawcami. W związku z tym w artykule omówiono wybrane trzy partnerskie metody budowania dobrych relacji z dostawcami, które są używane zwłaszcza w warunkach dużej siły przetargowej, zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. W studium przypadku wykazano konsekwencje negatywnie wpływające na relacje z dostawcami w związku z nieadekwatnym zastosowaniem konfrontacyjnej metody, jaką jest odwrócona aukcja.
 • Znaczenie wieku oraz płci w procesie oceny jakości usług realizowanych na pokładach samolotów
  Szukając źródeł sukcesu firmy, zarządzający zwracają uwagę na różne elementy. Niezależnie jednak od charakteru przedsiębiorstwa i branży, w jakiej ono funkcjonuje, panuje powszechne przekonanie co do tego, że kluczem do osiągnięcia powodzenia jest zadowolony z jakości usług klient. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych.
 • Znamy laureatów XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości
  W dniu 7 marca odbyła się Gala XXII edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości. Misją Konkursu jest angażowanie liderów Pomorza na rzecz ciągłego doskonalenia organizacji, uczenia się, kreatywności, innowacyjności i podążania w duchu zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu "Modelu Doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości.

 Problemy Jakości - cały wykaz