Problemy Jakości 2019/07

 • Krakowskie spotkanie polskich inżynierów
  W dniach 13-15. czerwca w Krakowie odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (ŚZIP), zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich. W Zjeździe wzięło udział około 200 osób, w tym polonijni inżynierowie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowiska inżynierskiego z instytutów badawczych i innowacyjnych firm, a także naukowców i studentów krakowskich uczelni technicznych. Zwracając się w specjalnym przesłaniu, podczas inauguracji 13 czerwca br., sprawujący patronat nad Zjazdem i Kongresem Prezydent RP Pan Andrzej Duda, napisał: To niezwykle cenne i ważne.
 • Jakość procesu przepływu osób a teoria ograniczeń
  W opracowaniu podjęto problematykę możliwości wykorzystania koncepcji łańcucha wartości i teorii ograniczeń w kreowaniu wartości dla społeczeństwa. Jednocześnie podkreślono, że łańcuch jest adekwatnym instrumentem sterowania procesem tworzenia wartości społecznej poprzez koszt systemowy. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że dla kreowania wartości istotne znaczenie ma identyfikacja procesów, punktów krytycznych w systemie. Celem artykułu jest ocena inwestycji w łańcuchu wartości.
 • Kompleksowe wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania jakością w FMEA procesu
  W artykule zaprezentowano zastosowanie metody FMEA procesu na konkretnym przykładzie produkcji bielizny w przedsiębiorstwie Hanna Style. Podejście oparte na założeniu, aby podczas FMEA procesu nie kojarzyć przyczyn błędów z ich skutkami pozwala na kompleksowe podejście do problematyki doskonalenia jakości procesów. Przyjęcie założenia, że każda przyczyna może wywołać błąd, który spowoduje wiele skutków, pozwala na bardziej szczegółową i głębszą analizę problemów w procesie, co stanowi zaletę podejścia kompleksowego. Jest to również możliwe wyłącznie przy wsparciu przeprowadzanej analizy konkretnymi narzędziami zarządzania jakością, np. Diagram Ishikawy i 5 WHY. Wyniki działań doskonalących zaprezentowanych w artykule stanowią jedynie fragment prowadzonych na bieżąco w przedsiębiorstwie Hanna Style działań doskonalących.
 • Standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w medycznych laboratoriach diagnostycznych
  Celem pracy jest omówienie standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie obowiązujących w medycznych laboratoriach diagnostycznych. W pracy omówiono zasady sprawdzania standardów podczas wizyty akredytacyjnej w oparciu o doświadczenia własne. Przedstawiono przykłady dokumentów, jakie obowiązują w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Dokonano również zestawienia standardów obowiązujących w szpitalach w zakresie części obowiązującej w laboratoriach oraz ich nowej wersji w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.
 • Z prasy zagranicznej
  Satysfakcja pracowników uczestniczących w realizacji projektów (Rateb Jalil Sweis, Rawan Ali Saleh, Yousra Sharaireh, Alireza Moarefi. 2019. “An investigation of the satisfaction of project managers and team members: A comparative study between ISO 9001-certified and non-ISO 9001-certified project based companies in Jordan". International Journal of Quality & Reliability Management, 36:5, 708-734) Przemysł budowlany często określany jest mianem katalizatora rozwoju gospodarczego. Jednak w ostatnim czasie doświadcza on różnego rodzaju trudności i niepowodzeń na szczeblu globalnym.

 Problemy Jakości - cały wykaz