Problemy Jakości 2017/07


 • Z prasy zagranicznej
  Zintegrowane systemy zarządzania - interpretacje, wyniki, możliwości Gunnar Dahllin.
 • Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku
  Satysfakcja klienta jest płaszczyzną będącą w centrum zainteresowania praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych działających na rynku. Podmioty gospodarcze - organizacje działające na rynku konkurencyjnym nie mogą pozwolić sobie na bagatelizowanie zmieniających się potrzeb swoich klientów. Poprawne zaspokojenie potrzeb prowadzi do powstania właściwego poziomu satysfakcji klienta, a przez to do generowania przychodów dla tych organizacji.....
 • Ogłoszono zwycięzców 5. dorocznego Manufacturing Excellence Awards 2017
  CEO Manufacturing Magazine chciałby podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w 5. edycji Manufacturing Excellence 2017 roku. Po raz kolejny uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w hotelu Intercontinental w Warszawie, była miejscem spotkania grupy liderów branży z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Użyteczność ocen pracowniczych w ograniczeniu marnotrawstwa w administracji publicznej
  W ciągu ostatnich lat większą uwagę zwraca się na efektywne funkcjonowanie administracji publicznej. Uznaje się, że administracja działa dobrze, gdy większość decyzji podejmowanych jest na miejscu przez bezpośrednich wykonawców danej pracy bez marnotrawstwa. Marnotrawstwo oznacza zużycie środków na zbędne lub niewłaściwe czynności administracyjne. Wydawanie zezwoleń, koncesji, wprowadzanie danych do rejestru (bazy danych), wydawanie decyzji w trybie kodeksu postępowania administracyjnego powinno odbywać się sprawnie i "bez zbędnej zwłoki".
 • Badanie zależności między długotrwałością systemowego zarządzania jakością a podejściem do identyfikacji i oceny niezgodności
  Obecne uwarunkowania rynkowe zmuszają przedsiębiorców do radzenia sobie z zagrożeniami, które wynikają z dynamicznych zmian zachodzących w mikro- i makrootoczeniu. W ostatnich dziesięcioleciach przemiany gospodarcze sprawiły, że popularna stała się orientacja na jakość. Niestety współcześnie konkurowanie jakością polegające na spełnianiu wyspecyfikowanych wymagań nie jest już wystarczające.