Promotor BHP 2010/11

 • Flesz
  • Szanuj życie (8)
 • Temat numeru - BHP w sieci wodno-kanalizacyjnej
  • Bezpieczna eksploatacja oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (12)
  • Ocena ryzyka zawodowego wg PN-N-18002/2000
   Monter-konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej (16)
 • Bezpieczeństwo
  • Praca
   • Badanie ESENER (22)
   • Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności PIP w 2009 r. (26)
   • Postępowanie powypadkowe (28)
   • Efektywna ochrona przed czynnikiem termicznym - cz. I (30)
  • Ratownictwo i ochrona zdrowia
   • Ratunek dla oczu (34)
  • Szkolenia
   • Realny wpływ służby BHP (38)
 • Ergonomia
  • Obciążenie statyczne kręgosłupa (40)
 • Dobre praktyki
  • Monitoring ma znaczenie (44)
 • Ochrona środowiska
  • Cele i zadania SZŚ (46)
 • Sylwetki bezpieczeństwa
  • Telefon do przyjaciela (48)
 • Wydarzenia
  • I Kongres Służby BHP (49)
  • Spotkania z firmą Aris (49)