Promotor BHP 2012/03

 • Flesz
  • Nowości (8)
   Seminarium dla producentów odzieży, rękawic i obuwia; Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie;  
 • Temat numeru - Promieniowanie optyczne
  • Środki ochrony indywidualnej chroniące przed  nielaserowym promieniowaniem optycznym (10)
   Zagrożenia promieniowaniem nadfioletowym; Zagrożenia wywołane promieniowaniem widzialnym i podczerwownym; Zagrożenia wywołane promieniowaniem podczas spawania; Niekorzystne skutki działania promieniowania słonecznego dla skóry; ochrona oczu przed promieniowaniem optycznym; Typy środków ochrony oczu i twarzy; Zasady doboru filtrów; Filtry chroniące przed promieniowaniem nadfioletowym; Filtry chroniące przed promieniowaniem podczerwonym; Filtry chroniące przed promieniowaniem powstającym podczas spawania; Okulary przeciwsłoneczne
 • Bezpieczeństwo
  • Praca
   • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza montera konstrukcji stalowych (18)
    w tym numerze przedstawiamy analizę ryzyka na stanowisku pracy szczególnie eksponowanym na promieniowanie optyczne - stanowisku spawacza 
   • Wprowadzanie ŚOI do obrotu - nowelizacja przepisów prawnych (24) 
   • Kontaktowe choroby skóry w różnych zawodach (28)
   • Normalizacja odzieży ochronnej (30)
    Odzież o specjalnych parametrach technicznych od normy EN 340; 
  • Zdrowie
   • Badania specjalistyczne dla osób kierujących pojazdami (32)
  • Ratownictwo
   • "Sieć życia" - LIFENET w Zakopanem (33)
    w styczniu w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem został zainstalowany system LIFENET 
  • Zarządzanie
   • Zawód: audytor. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN-N-18001. Cz. II (34)
    w tej części artykułu autorzy przedstawiają zalety odpowiedniej komunikacji w organizacji, a także korzyści z odpowiedniego przeszkolenia załogi i umiejętności przygotowywania analizy zagrożeń i oceny ryzyka 
   • Kontrola stanu BHP (36)
   • Outsourcing - projektowanie systemów rozmieszczenia oznakowania (38)
  • IT
   • Bezpieczeństwo danych w firmie (42)
   • Bezpieczeństwo infrastruktury IT w przemyśle (44)
 • Technologie
  • Nanomateriały w BHP (46)
 • Psychologia
  • Wybrane aspekty adaptacji zawodowej (48)
  • Wypalenie zawodowe w pracy służby BHP (50)
 • Ergonomia
  • Pomiary cech antropometrycznych - program ErgoEASER - cz. III (55)
 • Dobre praktyki
  • ArcelorMittal Distribution Solutions - dobre praktyki w hutnictwie (58)
 • Sylwetki bezpieczeństwa
  • Stawiamy na młodych (62)
 • Wydarzenia
  • Relacje i zapowiedzi (63)