Promotor BHP 2012/09

 • Flesz
  • Nowości (8)
 • Temat numeru - Zagrożenia termiczne
  • Ochrona przed czynnikami gorącymi w środowisku pracy - odzież, rękawice i obuwie ochronne (10)
   Rodzaje niebezpiecznych czynników gorących na stanowiskach pracy; Skutki nadmiernej ekspozycji pracowników na działanie czynników gorących; Wymagania dla odzieży ochronnej dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących; Ochrona przed efektami cieplnymi oddziaływania łuku elektrycznego; Rękawice ochronne dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących - wymagania; Wymagania dotyczące obuwia ochronnego dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czyników gorących; Zasady doboru odzieży, rękawic i obuwia ochronnego do zagrożeń na stanowiskach pracy; Nadzorowanie stanu technicznego odzieży ochronnej, rękawic i obuwia; 
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku mechanika samochodowego (19)
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • "Instalacje gaśnicze" po raz pierwszy na Targach Ochrony Przeciwpożarowej (artykuł promocyjny) (23)
  • Przyczyny pożarów (24)
    Otwarty ogień; Substancje łatwopalne; Prace pożarowo niebezpieczne; Pożary instalacji elektrycznych; Pożary technologiczne
  • Spawalnicze środki ochrony oczu i twarzy (26)
   Odpowiednie normy; Podział spawalniczych środków ochrony oczu i twarzy; Dobór oznaczenia filtra spawalniczego do techniki spawania 
  • Wypadkowość w polskich zakładach pracy - analiza (29)
  • Dobór środków ochrony przed upadkiem z wysokości (34)
   Zasady doboru środków ochrony zbiorczej; Zasady doboru środków ochrony indywidualnej 
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Oparzenie - wypadek w zakładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego (36)
   Okoliczności wypadku; Skutki wypadku; Ustalenia zespołu powypadkowego dotyczące przyczyn wypadku 
  • (Nie)bezpieczne drabiny (38)
   Jedną z głównych przyczyn wypadków na polskich placach budowy jest czynik ludzki. Oznacza to, że wiele pozostaje do zrobienia w sferze poprawy kultury bezpieczeństwa. Tym artykułem otwieramy w naszym czasopiśmie serię analiz wypadków w branży budowlanej.
 • Bezpieczeństwo - Zdrowie
  • Szczepienia ochronne pracowników (42)
   Szczepienia ochronne stanowią uznaną i skuteczną formę profilaktyki zdrowotnej. Potwierdzają to przepisy prawne, jednoznacznie regulując kwestie podlegania szczepieniom obowiązkowym i zalecanym, a także tryb wykonywania i finansowania szczepień oraz uprawnienia do ich przeprowadzania. 
 • Prawo
  • Zmiany w przepisach o promieniowaniu optycznym (46)
   Gdy promieniowanie optyczne jest czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy; Gdy promieniowanie optyczne nie jest czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy; Kiedy nie wykonuje się pomiarów lub ustalenia poziomu ekspozycji; Dokumentacje oceny ryzyka 
 • Ergonomia
  • Jak przetrwać w biurze do emerytury - składowanie i użytkowanie dokumentów - cz. II (50)
   W poprzednim artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty przechowywania i dostępu do dokumentów podręcznych. W tym artykule skupimy się na zagadnieniach dotyczących ergonomii i funkcjonalności rozwiązań służących do składowania dokumentów archiwalnych - do których wciąż potrzebny jest dostęp, ale już nie taki częsty, jak do dokumentów podręcznych. 
  • Zagrożenia w pracy muzyka instrumentalisty - cz. II (53)
   Plaga kontuzji narządu ruchu dotyka nie tylko wyczynowych sportowców; ulegają im również muzycy instrumentaliści. W poprzednim wydaniu prezentowaliśmy problem muzyka cierpiącego na dolegliwości narządu ruchu uwarunkowane techniką gry na instrumencie i charakterystykę metody umożliwiającej oszacowanie obciążenia narządu ruchu. W niniejszej części przedstawiono wyniki szacowania obciążenia narządu ruchu kontrabasisty oraz wynikającego z niego poziomu ryzyka ergonomicznego. 
 • Psychologia
  • Asertywne funkcjonowanie w pracy - cz. II (56)
   Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej; Kształtowanie postawy asertywnej; Budowanie własnego potencjału; Asertywny monolog wewnętrzny 
 • Wydarzenia
  • Relacje i zapowiedzi (58)
   Bezpieczne lato z Kirschstein und Partner; Konferencja OSPS BHP i OIP Katowice; Expowelding i konferencja "Bezpieczna praca spawacza"; Konferencja i warsztaty "Promotora BHP" - optymalizacja wydatków i ocena ryzyka; II Kongres służby BHP w Warszawie