Promotor BHP 2012/10

 • Rubryki stałe
  • Świat (8)
   Coraz więcej ludzi zgłasza się do lekarzy z powodu stresu; Rekompensata dla osób pracujących w strefie zero; Couching; Raport EU-OSHA 
  • Flesz (9)
   Ubranie wielofunkcyjne MULTICHRON 01; Ubranie robocze zimowe ocieplane TEXO; Dozownik ONE2CLEAN; Kolekcja odzieży roboczej PREMIUM 
  • Wydarzenia (56)
 • Temat numeru
  • Szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy (10) Pracownicy służby zdrowia, laboratoriów oraz sektora rolniczego i leśnego to grupy najbardziej narażone na działanie szkodliwych czynników biologicznych w ich miejscu pracy. Jednak nawet zatrudnieni w sektorze kultury czy edukacji, a także pracownicy biurowi mają kontakt z alergenami czy toksynami pochodzenia biologicznego. 
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla operatora maszyn i urządzeń oczyszczalni mechaniczno-biologicznej ścieków (16)
   Główne zagrożenia występujące na stanowisku operatora maszyn i urządzeń oczyszczalni mechaniczno-biologicznej ścieków są spowodowane czynnikami biologicznymi, czyli przede wszystkim działaniem mikroorganizmów znajdujących się w ściekach. Autorska ocena ryzyka, która została tutaj przedstawiona, uwzględnia ten istotny czynnik. Propozycje autora można wykorzystać także na innych stanowiskach pracy, w których występują zagrożenia biologiczne. 
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Nowe technologie w spawalniczych środkach ochrony oczu i twarzy (24)
   Filtr z substancją ciekłokrystaliczną; Filtry z barwnikiem fotochromowym; Rzeczywistość wzbogacona; Interfejs wyświetlacza w przyłbicy; Jakie będą przyłbice spawalnicze w przyszłości? Aparat fotograficzny w przyłbicy spawalniczej
  • Zasady bezpieczeństwa dopuszczenia cystern do ruchu - badania stateczności (29)
   Nawet doświadczony kierowca może nie zapanować nad cysterną przewożącą materiały płynne w sytuacji szybkiego reagowania na drodze, jeśli cysterna ta nie jest stateczna. Cysterna wyłącznie nowego typu, a szczególnie służąca do przewozu materiałów niebezpiecznych, powinna przejść badanie stateczności bocznej. 
  • Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych - cz. I (33)
   Najniebezpieczniejszym zagrożeniem, z jakim można się spotkać przy obsłudze urządzeń laserowych, jest promieniowanie laserowe. Wiązka laserowa może być zogniskowana na obszarze, którego średnica jest rzędu jednej długości fali, co prowadzi do olbrzymich gęstości energii i jednocześnie do ogromnego zagrożenia dla wszystkich struktur biologicznych. Dodatkowo nawet przez kilka godzin po ekspozycji na promieniowanie mogą nie wystąpić oznaki uszkodzenia i uczucie bólu.
  • Ochrona termiczna i precyzja dotyku nareszcie w zasięgu ręki (artykuł promocyjny) (36)
   Mapa Professionnel, jeden z czołowych producentów rękawic ochronnych, tworzy nowoczesne rozwiązania w zakresie odporności termicznej dla profesjonalistów. Gama inteligentnych produktów umożliwia wybór odpowiedniej rękawicy do każdego zadania. 
 • Bezpieczeństwo - Lista kontrolna
  • Lista kontrolna bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku fryzjera (38)
   Spis czynności kluczowych do wykonania kontroli może zapobiec niejednemu wypadkowi, sytuacji niebezpiecznej i chaotycznemu działaniu. Uporządkowana lista kontrolna pomaga szybko i kompleksowo sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Przepis na rusztowania (40)
   W ramach cyklu artykułów analizujących wypadki na polskich placach budowy przedstawiamy dwa zdarzenia wypadkowe, do których doszło podczas eksploatacji rusztowań. Jedno z nich skończyło się tragicznie. 
 • Szkolenia
  • E-learning w szkoleniach BHP (44)
   E-learning jest metodą nauczania na odległość, z wykorzystaniem technologii informatycznych, w szczególności Internetu. Korzystając z e-learningu można skończyć nie tylko szkolenia i całe kursy, ale nawet studia na renomowanej uczelni. Znajduje on również zastosowanie w przypadku szkoleń BHP. 
 • Zarządzanie
  • Audyt efektywności energetycznej a praktyki BHP (47)
   BHP a efektywność energetyczna; Komplementarność działań audytowych; Znaczenie audytu 
 • Prawo
  • Wypadek przy pracy - postępowanie w przypadku osób niebędących pracownikami (49)
   Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy; Zawiadomienie o zdarzeniu; Klasyfikacja prawna zdarzenia; Czynności po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku 
 • Psychologia
  • Asertywne funkcjonowanie w pracy - cz. III (51)
   Sytuacje przyjmowania krytyki, krytykowania innych i odmawiania mogą generować w rozmówcach negatywne emocje. Sztuka asertywności pomaga przekazać każdy komunikat w sposób konstruktywny i sprzyja rozwiązaniu sytuacji problematycznych bezkonfiliktowo. Dzięki asertywności łatwiej jest osiągnąć porozumienie, w wyniku którego nastąpi zmiana czyjegoś zachowania. 
 • Dobre praktyki
  • Piknik edukacyjny w Olsztynie (54)
   W ramach kampanii "Prewencja wypadkowa" 7 września 2012 roku w Olsztynie odbył się piknik edukacyjny, który zgromadził pracowników, behapowców i pracodawców nie tylko z województwa warmińsko-mazurskiego. "Promotor BHP" także gościł zwiedzających na swoim stoisku i rozdawał nagrody w konkursie wiedzy o bezpiecznych zasadach pracy.