Promotor BHP 2012/11

 • Rubryki stałe
  • Świat (8)
   Prawo o pierwszej pomocy; Opłata wynosząca 124 funty za godzinę pracy inspekcji; Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 22-26.10.2013 r.
  • Flesz (9)
  • Wydarzenia (56)
   Konferencja "Bezpieczna praca spawacza"; Konferencja wyjazdowa OSPS BHP Katowice; Seminarium: Bezpieczeństwo maszyn i człowieka w środowisku pracy; Rozdanie dyplomów WSZOP; Konferencje z firmą Aris
 • Temat numeru
  • Metoda ilościowej oceny ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym użytkownika urządzeń niskiego napięcia (10) Ryzyko porażeniowe można szacować za pomocą metody jakościowej i ilościowej. Metoda ilościowa pozwala w tym wypadku na bardziej obiektywne i rzetelne oszacowanie ryzyka, a także pomaga w sposób praktyczny zapobiegać temu zagrożeniu.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla elektrycznych prac instalacyjnych wewnątrz budynków (17)
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Instruktaż stanowiskowy dla operatora suwnicy sterowanej z poziomu roboczego z napędem elektrycznym (20)
   Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy dużą liczbę stanowią osoby z krótkim stażem pracy. Dlatego tak ważne jest, aby przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla nowo zatrudnionych pracowników. Ma on zapewnić zaznajomienie się z zagrożeniami na stanowisku pracy, sposobami ochrony oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. W tym artykule prezentujemy instruktaż na stanowisku operatora suwnicy sterowanej z poziomu roboczego z napędem elektrycznym.
  • REI 120 w Denios (artykuł promocyjny) (23)
   Przepisy ochrony przeciwpożarowej zostały w Europie uregulowane. Cały czas jednak istnieją różne przepisy w poszczególnych krajach, które stosowane są razem lub wymiennie z ogólnoeuropejskimi.
  • Serwis systemów detekcji gazów. Trzeba, czy może warto? (24)
   Elektroniczne systemy monitorujące i wykrywające różnego rodzaju gazy wybuchowe, toksyczne i tlen stały się naszą codziennością w miejscach, gdzie mieszkamy, pracujemy i wypoczywamy. Są obecne wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji groźnych lub niepożądanych.
  • Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych - cz. II (27)
   Dla oceny zagrożenia promieniowaniem laserowym niezbędne jest sklasyfikowanie szerokiej gamy urządzeń laserowych pod kątem występującego stopnia zagrożenia.
  • Statystyki wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych (31)
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Wygodnie nie znaczy bezpiecznie (35)
   Każdy, kto pracował na budowie, miał okazję zetknąć się z rusztowaniem kolumnowym typu "Warszawa", zwanym potocznie rusztowaniem warszawskim. Obecnie ten rodzaj rusztowania coraz rzadziej jest wykorzystywany przez duże firmy wykonawcze, natomiast niezmiennie jest ono preferowane przez drobnych przedsiębiorców budowlanych.
 • Bezpieczeństwo - Zdrowie
  • Głos w pracy nauczyciela - cz. I. Choroby zawodowe narządu głosowego (40)
   Podstawową przyczyną zaburzeń głosowych jest zła emisja głosu i nieznajomość lub nieprzestrzeganie zasad higieny oraz profilaktyki głosu. Sprawa ta jest szczególnie ważna dla nauczycieli, ale także, co należy dodać, odgrywa ona istotną rolę w pracy służby BHP.
  • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników sektora ochrony zdrowia (42)
   Pracownicy szpitali, gabinetów lekarskich i ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych mają za zadanie dbać o zdrowie swoich klientów. Ponieważ jednak oni sami są również narażeni na działanie czynników szkodliwych w miejscu pracy, troska o ich zdrowie stanowi wartość priorytetową.
 • Bezpieczeństwo - Lista kontrolna
  • Stanowisko z monitorem ekranowym (44)
 • Zarządzanie
  • Podwykonawcy a zarządzanie bezpieczeństwem w kopalni (46)
   Wymagania przepisów, regulujące zatrudnianie firm podwykonawczych w ruchu górniczym, są jednoznaczne. Czy spełnienie tych wymagań to wszystko, co powinien robić przedsiębiorca, by bezpiecznie wydobywać węgiel? Może warto poszukać obszarów doskonalenia.
 • Prawo
  • Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (50)
   Kwalifikacje doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych; Obowiązki doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych; Nowy wzór sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 • Psychologia
  • Asertywne funkcjonowanie w pracy - cz. IV (52)
   Asertywność jest niezbędnym elementem poczucia własnej wartości. Tylko przez asertywne zachowanie w sytuacjach konfliktowych możemy poczuć, że wyszliśmy "z twarzą" i bez niepotrzebnych emocji.