Promotor BHP 2013/03

 • Flesz
  • Flesz (8)
   Komfort Grey; Targi ITM - Poznań; Konkurs K&P Safety Culture Award
 • Temat numeru
  • Detekcja gazów toksycznych w przemyśle - ochrona pracowników przed zagrożeniem (9)
   Z gazami toksycznymi mamy do czynienia przy różnorodnych procesach produkcyjnych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgicznym, samochodowym, wydobywczym i innych. Jednak monitorowanie obecności gazów w miejscu pracy wciąż sprawia pracodawcom wiele problemów.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku stolarza warsztatowego według metody PHA (14)
   Czy po przepracowaniu kilkudziesięciu lat w zawodzie stolarza można uniknąć urazów mechanicznych, problemów z kręgosłupem czy układem oddechowym? W zaplanowaniu bezpiecznego stanowiska pracy i wyeliminowaniu czynników szkodliwych niezbędna jest ocena ryzyka zawodowego.
  • Ten wypadek (nie)musiał się wydarzyć? (18)
   Przy obsłudze pracy hydraulicznej, urządzenia stwarzającego szczególne zagrożenia, należy wyeliminować możliwość dostępu pracownika do strefy oddziaływania narzędzia posiadającego duży potencjał energii podczas ruchu roboczego suwaka.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Myślenie nie boli (24)
   Niewiedza,, pośpiech lub zbyt duża wiara we własną nieomylność prowadzą do tego, że pracownicy często zaniedbują obowiązek używania środków ochrony indywidualnej, to zaś może prowadzić do utraty zdrowia lub życia. W omawianym przypadku osoba pracująca na wysokości zrezygnowała na krótki czas z zabezpieczenia - ta chwila wystarczyła jednak, by pracownik spadł z wysokości.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Miej oko na substancje chemiczne (28)
   W kontakcie z czynnikami chemicznymi w postaci ciał stałych, cieczy, par, gazów czy aerozoli należy chronić nie tylko ręce, ale również oczy i twarz. 
  • Bezpieczeństwo w eksploatacji stacji paliw - cz. I (32)
   stacje paliw to miejsca szczególnie narażone na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu i z tego powodu rygorystyczne przestrzeganie w tych miejscach przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest priorytetem. Warto więc zapoznać się z prawnymi, teoretycznymi i praktycznymi aspektami zabezpieczenia stacji paliw przed tymi niebezpieczeństwami.
  • Wydatek energetyczny na stanowisku spawacza (36)
   Praca na stanowisku spawacza związana jest z wieloma zagrożeniami, a pod względem obciążenia fizycznego oceniana jest ona jako umiarkowanie ciężka, głównie przez wymuszoną pozycję ciała podczas wykonywanych czynności. W artykule przeprowadzono dokładne badanie wydatku energetycznego na stanowisku spawacza.
 • Prawo
  • Choroby zawodowe w zapisach prawnych i orzeczeniach sądowych (39)
   Nie zawsze łatwo jest stwierdzić, czy choroba pracownika może być związana z warunkami panującymi w miejscu pracy i może zostać zaliczona do chorób zawodowych - nawet dla prawników nie są to kwestie bezsporne.
 • Ergonomia
  • Ergonomia na budowie - praca cieśli (42)
   Nieprawidłowe zachowanie pracowników wynika najczęściej z nieznajomości bądź lekceważenia zasad BHP oraz z braku czujności związanej ze znacznym zmęczeniem fizycznym i psychicznym. Często również pośpiech oraz chęć zaoszczędzenia energii i pracy przysparza pracownikom dolegliwości.
 • Psychologia
  • Kontrola pracy a stres (45)
   Kontrola w pracy, czyli możliwość wpływu na własną pracą i warunki, w jakich ona przebiega, to jedna z kluczowych zmiennych opisujących warunki w pracy. Możliwość kontroli warunków pracy stanowczo obniża poziom stresu.
  • Zarządzanie zespołem i wsparcie pracowników (48)
   Czy lepiej pochwalić, wysłać na szkolenie, czy wypłacić premię? Istnieje wiele sposobów kierowania zespołem i wiele możliwości motywowania. Specjalista ds. BHP również powinien wiedzieć, czym mogą zaowocować jego działania motywujące pracowników do bezpiecznej pracy.
 • Komentarz
  • Nie bój się ratować życia innym! (50)
   Służby ratunkowe uważają, że o połowę więcej ludzi wymagających natychmiastowej pomocy można byłoby uratować, gdyby postronne osoby nie czekały jedynie na przyjazd karetki, lecz same próbowały udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym.
 • Dobre praktyki
  • Zagrożenia biologiczne w szpitalu (52)
   W grudniowym numerze "Promotora" oprowadzaliśmy Państwa po gliwickim oddziale Centrum Onkologii, pokazując, w jak profesjonalny sposób chroniony jest przed zagrożeniami radiologicznymi personel szpitala. W tym numerze weźmiemy pod lupę czynnik biologiczny - drobnoustroje, będące przyczyną zakażeń zarówno u pacjentów, jak i personelu. Przyjrzymy się metodom zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzenieniu się drobnoustrojów w środowisku szpitalnym.
 • Wydarzenia
  • Relacja: Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie (56)