Promotor BHP 2013/04

 • Flesz
  • Flesz (6)
 • Temat numeru
  • Zagrożenie pyłowe w polskich kopalniach węgla kamiennego (8)
   Zagrożeniei pyłowe w polskich kopalniach węgla kamiennego należy do podstawowych zagrożeń występujących w górnictwie. Powszechność występowania tego zagrożenia jest tak duża, że zasięgiem obejmuje niemal wszystkie wyrobiska i stanowiska pracy górniczej.
 • Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowisku operatora frezarki do metali (14) Z jakim ryzykiem wiąże się praca wykonywana przez operatora frezarki do metali? Celem zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia i życia stanowiska pracy konieczne jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego.
 • Bezpieczeństwo - Praca
  • Wpływ warunków pracy na błędne działanie pracownika - cz. I (18)
   Mikroklimat, jakość oświetlenia, zanieczyszczenie powietrza, odpowiedni dobór barw, hałas - to tylko niektóre z elementów tworzących środowisko pracownicze, które wpływają na organizm pracownika. Jak wygląda zależność pomiędzy efektywnością pracy a warunkami, w których pracownik wykonuje swoje obowiązki? Czy niekorzystne działanie warunków pracy może wpływać na koncentrację pracownika, zwiększając tym samym możliwość wystąpienia wypadku przy pracy?
  • Bezpieczeństwo w eksploatacji stacji paliw - cz. II (22)
   Personel stacji paliw, wykonując swoje obowiązki, narażony jest na wiele zagrożeń mogących destrukcyjnie wpłynąć na zdrowie, a nawet życie pracowników. W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji warto zapoznać się z zasadami, które zminimalizują ryzyko pracy w tym obszarze. W poprzedniej części artykułu omówione zostały pracy niebezpieczne pod względem zagrożenia pożarowego. W tej części zajmiemy się m.in. profilaktyką przeciwpożarową, jaka powinna być wdrożona na każdej stacji paliw.
  • Kiedy pracownik sięga po narkotyki w pracy (25)
   Ogromny postęp cywilizacyjny, ciągła pogoń za czasem, pieniędzmi, pracą, spore oczekiwania najbliższych czy pracodawców, chęć dłuższego funkcjonowania i uzyskania większej wydajności w pracy, wszechobecny stres, aż wreszcie chęć przypodobania się innym czy zaznaczenia swojej indywidualności, powodują, że pracownicy sięgają już nie tylko po alkohol, ale i po narkotyki.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu w relacjach z personelem (28)
   Społeczna odpowiedzialność biznesu to temat, o którym z miesiąca na miesiąc czytamy i słyszymy coraz więcej. Ta przychodząca z zachodu idea jest zintegrowanym podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem, obejmującym odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania firmy, w tym relacje z otoczeniem, kluczowymi interesariuszami, wpływ działalności organizacji na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Bezpieczeństwo - Analiza wypadku
  • Wypadek w magazynie wysokiego składowania przy pracach transportowych (30)
   Praca w magazynie tylko z pozoru wydaje się nieskomplikowana i prosta w swym zamyśle. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych w skutkach incydentów, niosących ze sobą niemałe konsekwencje zdrowotne.
  • Trujący siarkowodór - wypadek w studzience (32)
   Mimo dobrze przeprowadzonej oceny ryzyka i rozpoznania zagrożeń przez pracodawcę pracownicy nie zdawali sobie sprawy z możliwości zatrucia siarkowodorem. W sytuacji nietypowej, wykraczając poza zakres swoich obowiązków, doprowadzili do wypadku zbiorowego ze skutkiem śmiertelnym.
  • Tragiczny wybuch pyłu lnianego (35)
   22 czerwca 1976 r. o godz. 8.15 w toku produkcji doszło do gwałtownego wybuchu pyłu lnianego w Żmigrodzkich Zakładach Roszarniczych "Żmilen" w Żmigrodzie, jednym z największych tego typu zakładów w kraju. Ta mało znana tragedia warta jest przypomnienia po niemal trzydziestu siedmiu latach od jej zaistnienia.
 • Prawo
  • Wymagania prawne dla transportu wewnętrznego - cz. I (38)
   Zagadnienia związane z transportem wewnętrznym dotyczą wszystkich firm zajmujących się logistyką oraz prawie wszystkich zakładów produkcyjnych. Niniejszy cykl artykułów ma na celu przybliżenie problematyki transportu wewnętrznego, jaka wynika z analizy wymagań prawnych.
  • Praca "na czarno" (40)
   Zatrudnienie "na czarno" jest działaniem ryzykownym, ponieważ konsekwencje ponoszą obie strony procederu. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zostać ukarani, jeśli do firmy przyjdzie inspektor pracy, który podczas kontroli ujawni uchybienia w zakresie legalności zatrudnienia.
  • Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem przy pracy (42)
   Pracownicy wypełniający swe zawodowe obowiązki objęci są ubezpieczeniem gwarantowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co zrobić, gdy świadczenie wypłacane przez ZUS z tytułu wypadku przy pracy nie pokryje całościowo poniesionych przez poszkodowanego kosztów?
  • Zagrożenia w leśnictwie i ich negatywne konsekwencje (44)
   Praca w lesie, związana między innymi z przetwarzaniem surowca drzewnego, niesie ze sobą wiele zagrożeń. Bakterie, hałas, mikroklimat - to tylko niektóre z elementów niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia człowieka. O tym, jak wygląda praca w leśnictwie i jakie mogą być jej konsekwencje, przyczytać będzie można w niniejszej serii artykułów dotyczących problemów ergonomicznych pracowników sektora leśnego.
 • Psychologia
  • Stres pracowników starszych - metody zarządzania wiekiem - cz. I (47)
   Społeczeństwo starzeje się i w konsekwencji wzrasta liczba pracowników starszych, a także wiek przechodzenia na emeryturę. Procesy demograficzne, jak i polityka państwowa przyczyniają się do wzrostu liczby starszych pracowników. W związku z tym zagadnienia związane ze stresem pracowników o bogatym stażu pracy coraz częściej wiążą się z metodami zarządzania wiekiem.
 • Komentarz
  • Służba w społecznej inspekcji pracy - odpowiedzialność i współpraca (50)
   Pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy wiąże się z odpowiedzialnością nie tylko za swoje decyzje, ale również za czyny innych. Zdarza się, że sytuacje, z którymi spotyka się społeczny inspektor pracy, wymagają od niego większej wiedzy, niż ta, którą dysponuje. Do kogo SIP-owiec może się wtedy zwrócić i z kim może współpracować przy rozwiązywaniu problemów? Jak należycie wypełniać swoje obowiązki? Jakie podstawy prawne regulują pracę społecznego inspektora pracy?
 • Świ@at
  • Świat (52)
 • Wydarzenia
  • Relacja: Targi BHP w Katowicach 12-14 marca 2013 r. (54)
  • Konkurs "Produkt BHP 2013" podczas Targów BHP w Katowicach (56)
 • Zapowiedzi (57)